Siirry sisältöön

YAMK-valintaopintojaksot toteutettiin verkossa: ”Entistä opiskelijakeskeisempi valintatapa”

Yhteishaun opiskelijavalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.

Kuluvana keväänä on Laureassa kokeiltu ensi kertaa uudenlaista tapaa toteuttaa opiskelijavalinta. Neljään syksyllä alkavaan YAMK-koulutukseen opiskelijat valittiin verkossa toteutettujen valintaopintojaksojen perusteella. Kokeilu oli onnistunut; sekä opiskelijoiden että opintojaksoja vetäneiden laurealaisten kokemukset olivat positiivisia.

Valintaopintojakso toteutettiin Kosmetiikka-asiantuntijuuden johtaminen ja kehittäminen -, Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa kehittämisessä ja asiakastyössä -, Kestävän kasvun johtaminen -sekä Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu –YAMK-koulutuksissa.

Hakijat pääsivät nyt jo valintaopintojaksoilla tutustumaan Laurean kokonaan uuteen verkko-oppimisalustaan Canvasiin, jota hyödynnettiin opintojaksojen toteutuksessa. Hakijat saivat suorittaa opintojakson omaan tahtiin huhti-toukokuussa.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020 (lue lisää opiskelijavalintojen aikataulusta).

Valintaopintojakson voi sisällyttää opintoihin

Valintaopintojaksot ovat nyt päättyneet ja opintojaksoista vastanneiden yliopettajien mukaan ne onnistuivat hyvin; niin hyvin, että nyt kokeiltua toteutustapaa voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Myös valintaopintojaksoille osallistuneilta hakijoilta kerätty palaute oli lähes kokonaan positiivista.

-    Erityisesti opiskelijat kiittivät sitä, että valintaopintojaksolla tehty työ ei mene hukkaan. Hyväksytyt hakijat voivat nimittäin sisällyttää opintopisteet omaan tutkintoonsa, kertoo yliopettaja Maria Ekström.

Myös muut valintaopintojakson hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. Varsinaisen opiskelijavalinnan lisäksi valintaopintojakson tarkoituksena oli myös perehdyttää hakijoita opintoihin ja niiden sisältöön.

-    Nyt jo valintaopintojakson aikana hankitut 5 opintopistettä keventävät opiskelijoiden syyslukukauden urakkaa, jatkaa yliopettaja Marjo Poutanen.

Poikkeusolot vaativat kaikilta joustavuutta

Kuluvan kevään poikkeusoloihin sopeutuminen on vaatinut joustavuutta sekä valintaopintojaksojen toteuttajilta että niihin osallistuneilta hakijoilta.

-    Uusi toteutustapa ja uuden verkko-oppimisalusta Canvasin haltuun ottaminen toivat meille opettajille paljon uutta opeteltavaa. Tästä saimme paljon uusia oppeja ja kokemuksia, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessa, kertoo lehtori Johanna Aalto.

Ennen kaikkea valintaopintojaksojen vetäjät kuitenkin kiittävät hakijoita rohkeudesta osallistua uudenlaiseen valintaopintojaksoon poikkeustilanteessa:

-    Hakijat olivat sankareita, kun he tulivat mukaan valintaopintojaksoille nopealla aikataululla muuttuneessa tilanteessa! Samalla lailla erinomainen juttu on se, että he onnistuivat opintojakson suorittamisessa loppuun poikkeusolojen keskellä.

 

Lue lisää opiskelijavalintojen etenemisestä ja aikataulusta.