Siirry sisältöön

SHAPES-hankkeen rahoitushaku avoinna: haussa uusia ratkaisuja aktiivisen ikääntymisen tukemiseen

Avoin rahoitushaku pk-yrityksille ja muille organisaatioille liittyen aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen sekä itsenäisen elämän teemaan.

Horisontti 2020 -rahoitteisen SHAPES -hankkeen rahoitushaku pk-yrityksille ja muille organisaatioille on nyt käynnissä. Tavoitteena on tunnistaa haasteita hankkeen pilottialueilla ja edistää näin uusien innovaatioiden syntymistä. Haussa on ideoita, joita voidaan integroida SHAPES-hankkeen teemoihin: aktiiviseen ja terveelliseen ikääntymiseen sekä itsenäisen elämisen tukeen.

Rahoitushakuun voivat osallistua kaikki pk-yritykset ja EU:ssa toimivat organisaatiot, jotka ovat Horisontti 2020 –ohjemaan tukikelpoisia (lue lisää Business Finlandin verkkosivuilta).

SHAPES-rahoitushaku tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden integroida ratkaisunsa suureen eurooppalaiseen ekosysteemiin.

Lue lisää SHAPES-hankkeen verkkosivulta (englanniksi).

Rahoitushaun kokonaisbudjetti 500 000 euroa. Edellyttäen, että kelpoisuusvaatimukset täyttyvät, vähintään yksi ehdotus rahoitetaan haastetta kohden, enintään 50 000 euroa / projekti. Muu summa voidaan hyväksyä, jos se on riittävästi perusteltu.

Määräaika: Ehdotukset on jätettävä ennen 28. helmikuuta 2021 klo 17.00 Keski-Euroopan aikaa

Tietoja SHAPESista

Laurea on partnerina laajassa eurooppalaisessa H2020-hankkeessa: The Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems (SHAPES) Innovation Action. Hankkeessa pyritään rakentamaan, pilotoimaan ja ottamaan käyttöön laajamittainen, EU: n standardoima avoin alusta.

Laaja valikoima teknisiä, organisatorisia, kliinisiä, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja pyrkii helpottamaan terveellistä ja aktiivista ikääntymistä pitkällä aikavälillä ja ylläpitämään hyvää elämänlaatua. Teknologia-avusteiset koti- ja paikallisyhteisöympäristöt ovat vuorovaikutuksessa terveydenhuollon verkostojen kanssa, tarkoituksena vähentää terveydenhuollon kustannuksia, sairaalahoitoa ja laitoshoitoa.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

EU H2020 857159.jpg

Lisätietoja: