Siirry sisältöön

Monialaiset tiimit ideoivat ja testasivat Efecten digitaalisia palveluita

Viisipäiväisessä Design Sprintissä opiskelijat kehittivät palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmillä Laurean avainkumppanin Efecte Oyj:n palveluita ja prosesseja.

Laurean lehtorit Juha Uutela, Tomas Illman ja Lassi Virtanen.

Ketterässä kehittämisprojektissa monialaiset tiimit ideoivat ja suunnittelivat Efecten tarjoamien digitaalisten ja automatisoitavissa olevien palvelujen B2B -prosesseja palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin.

Tiimit testasivat nopealla aikataululla rakennettujen prototyyppien avulla sovelluksiin ideoituja ja suunniteltuja palvelukonsepteja sekä niihin ehdotettuja ratkaisuja. Testaus pohjautui asiakasymmärrykseen ja dataan, jonka opiskelijatiimit keräsivät kyselyjen, haastatteluiden, havainnointien sekä benchmarkkauksen avulla. Viimeisenä sprinttipäivänä opiskelijat esittivät ratkaisunsa Efectelle ja saivat näistä palautetta. 

- Design Sprint on ihan uudenlainen tapa toimia, josta voi olla myöhemminkin hyötyä työelämässä. Jos tulee jatkossakin mahdollisuus valita opintojen suorittamiseksi sprintti, niin ehdottomasti valitsen sen. Opin tällä tavalla todella paljon myös itse asiakkaasta ja asiakkaan tuotteista, toteaa toisen vuoden tradenomiopiskelija, Markus Prusi.

- Opiskelijoiden taidoista sprintissä kehittyivät erityisesti itseohjautuvuus, vastuunotto, tiimityöskentely, ongelmanratkaisu ja asiakkuusosaaminen sekä ammattilaistasoisten esitysten, pitchausten pitäminen, kertoo Laurean lehtori Juha Uutela

Ohjelmistoyritys Efecte tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Design Sprintissä tuotetut tuotokset ja ratkaisuehdotukset toivat Efectelle uutta, tuoretta ja yrityksen ulkopuolista näkemystä.

- On ollut kiva saada opiskelijoilta tuoreita ajatuksia, out of the box -ajattelua ja näkemyksiä erityisesti kuluttajanäkökulmasta. Meille on tärkeää miettiä, miten saataisiin samoja käytänteitä, joita kuluttajapuolella käytetään, myös enemmän liiketoiminnan palveluihin ja työkaluihin mukaan, kertoo Efecten henkilöstöjohtaja Niina Hovi.

- Vaikka me Laureassa uskomme, että opiskelija on keskiössä, niin samalla tavalla myös yritykset ovat keskiössä. Yhteistyöllä turvaamme sen, että opiskelijat oppivat käytännön työtaitoja. Vastavuoroisesti yritykset saavat heidän tarpeisiinsa räätälöityä työvoimaa käyttöönsä nopealla aikataululla, toteaa Laurean lehtori Tomas Illman. 

Yritysmaailman ja korkeakoulumaailman yhdistäminen on tärkeää

Design Sprintin tulokset ja ratkaisuehdotukset tuotettiin tiiviissä yhteistyössä Efecten sparraajien kanssa workshopin eri vaiheissa. Jokaisen workshop-päivän tavoitteet oli ennalta suunniteltu, aikataulutettu ja asetettu. Lisäksi tiimikohtaiset tuotokset ja ratkaisuehdotukset käytiin läpi aina kunkin päivän päätteeksi.

- Design Sprint oli oikein hyvä kokemus. Tietyn mielekkyyden sille antoi nimenomaan se, että siinä oli niin vahvasti se työnantaja koko ajan läsnä. Meillä oli joka päivä sparraushetki toimeksiantajan kanssa, missä kyseltiin tarkennuksia ja kuultiin heidän odotuksiaan meille, kuvailee liiketalouden toisen vuoden monimuoto-opiskelija Elisa Rauas

Tehokkaan aloituksen ja etenemisen Design Sprint -workshopissa mahdollisti myös ennakkotehtävä, jossa opiskelijat perehtyivät Efecteen IT-palvelutalona ja sen SaaS -businessmalliin sekä pilvipalveluihin pohjautuvien digitaalisten ja automatisoitavissa olevien palveluiden keskeisiin ydinprosesseihin. 

- Olemme tehneet yhteistyötä Efecten kanssa jo ennen tätä sprinttiä, mutta nyt ensimmäistä kertaa opiskelijat pääsivät ratkaisemaan sprintissä juuri SaaS -kenttään liittyviä haasteita. Opiskelijat saivat tästä niin toimialatuntemusta kuin hyvää työelämäkokemusta. On myös ollut hienoa nähdä miten innolla Efecten avaintoimijat ovat tässä mukana, iloitsee Laurea lehtori Lassi Virtanen.

-  Yritysmaailman ja korkeakoulumaailman yhdistäminen on todella tärkeää. Näin saadaan molemminpuolisia oppeja ja valmistetaan opiskelijoita työelämään, toteaa Niina Hovi lopuksi.

Sprinttiviikkoja on aikaisemmin toteutettu onnistuneesti myös Fortum Oyj:n, OP Ryhmän, Kesko Oyj: n sekä MPS Lifeworksin kanssa. 

Lisätietoja: