Siirry sisältöön

MPS Lifeworks Oy haastoi opiskelijoita Design Sprintillä

Viikon mittaisella Design Sprintillä opiskelijat etsivät ratkaisuja yhteistyöyrityksen haasteisiin.

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.

Miten edistää B2B-myyntiä tai näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa palvelumuotoilun keinoin? Muun muassa näihin haasteisiin lähdettiin etsimään ratkaisuja Digital Service Business and Marketing -opintojaksolla, joka toteutettiin viikon mittaisena Design Sprint -konseptina.

Neljättä kertaa järjestettävä Design Sprint on viisipäiväinen workshop, jonka ajan opiskelijat työskentelevät yhteistyöyritykseltä saatujen case-tehtävien parissa. Tällä kertaa yhteistyöyrityksenä toimi uravalmennusta ja -palveluja tarjoava MPS Lifeworks Oy. Kolmella aiemmalla sprintillä Laurean yhteistyöyrityksinä ovat toimineet Fortum Oyj, OP Ryhmä ja Kesko Oyj.

Lehtorit Lassi Virtanen ja Juha Uutela kertovat Design Sprintin olevan ainutlaatuinen tapa oppia asiakastaitoja ja suullista esiintymistä:

— Tämä on huikea opintojakso, jonka aikana tiimit saavat oikean kosketuksen työelämään.

Uutela toteaa, että tiimityönä ratkaistavat yrityksen antamat kehittämistehtävät inspiroivat opiskelijat luovuuteen ja ongelmanratkaisuun – syntyy uusia tai paranneltuja digitaalisen palvelun konsepteja ja prototyyppejä:

— Asetettujen tavoitteiden mukaisiin tuloksiin pääsemisessä auttaa ja kannustaa päivittäinen dialogi tiimin ja yrityksen sparraajien välillä.

Myös kurssille osallistuneet Katja Nurmesniemi ja Jonasz Savolainen kokivat Design Sprint -konseptin hyödylliseksi opiskelumuodoksi.

— Tavalliseen opiskeluun verrattuna tämä on käytännönläheisempää sekä saa työskennellä oikeasti suoraan asiakkaan kanssa.

”Opiskelijoiden kanssa työskentely on ollut silmiä avaavaa”

Opiskelijoille annettiin viikko aikaa perehtyä case-tehtäviin, sekä pyrkiä kehittämään niihin mahdollisimman toimivia ratkaisuja tiimeissä. Jokainen tiimi pureutui eri tehtävään ja sai avukseen myös sparraajan suoraan Lifeworksiltä, jonka kanssa ideoita kehiteltiin. Haasteena oli myös kerätä tietoa mahdollisilta asiakasryhmiltä siitä, millaiset palvelut koetaan tarpeelliseksi. Lifeworksin operatiivisen johtajan Linda Neiglickin mukaan tiimit onnistuivat tässä erinomaisesti:

— Opiskelijoiden kanssa työskentely on ollut positiivisesti yllättävää ja silmiä avaavaa. On ollut hienoa nähdä, millaisia oivalluksia ja käänteitä heillä on ollut casejen kanssa työskennellessä.

Opiskelijoiden tehtävänä oli pohtia, miten Lifeworksin uraneuvonta-palvelut voisivat saavuttaa opiskelijat paremmin, miten verkkokurssien kävijöitä voitaisiin motivoida toimimaan kurssialustoilla, miten urapalvelujen sivuston ulkonäköä voidaan muokata palvelumuotoilun avulla, miten yrityksen B2B-myyntiä voitaisiin edistää sekä miten ajanvarausta voitaisiin tehostaa.

Neiglickin kertoo, että opiskelijoiden työstettäväksi valittiin sellaisia teemoja, joiden kanssa yritys on itsekin paininut:

— Nämä tehtävät eivät ole helpoimmasta päästä, vaan koostuvat sellaisista teemoista, joiden kanssa meillä on ollut haasteita. Toivomme saavamme tästä käyttökelpoisia ja valmiita konsepteja, joita voimme jatkojalostaa omassa toiminnassamme.

Rohkeita ja uudenlaisia ratkaisuja

Sprintti huipentui perjantaina 30.11. esittelytilaisuuteen, jossa valmiit konseptit pitchattiin Lifeworksille. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin etänä Zoomin välityksellä. 

Sprintin lupaavimmaksi ideaksi valittiin ratkaisu ajanvarauksen tehostamisesta sovelluksen avulla,  jossa voidaan yhdistää asiakas ja juuri hänen tarpeisiinsa sopiva Lifeworks-uracoach. Itselleen sopivan asiantuntijan voi löytää vastaamalla kysymyksiin, joiden avulla kartoitetaan asiakkaan tarve. Tiimiin jäsenet Jonasz Savolainen, Katja Nurmesniemi, Anniina Arkko, Minna Mikkola ja Vera Soldatenkova kertoivat idean syntyneen yhdistelemällä jo olemassa olevia elementtejä:

— Haastavinta oli miettiä, miten yhdistää asiakas ja uracoach ja tehdä tämä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Hyödynsimme varausjärjestelmän ideoinnissa elementtejä niin vaalikoneesta, kuin muista ajanvarausjärjestelmistä, joista voi varata asiantuntijatapaamisia eri hakukriteerejä käyttämällä, sanoo Jonasz.

— Tiimissämme oli jo valmiiksi työelämäosaamista sovelluskehittämisen puolelta, joten saimme näkemystä siitä, mitkä ideat olisivat oikeasti käyttökelpoisia, jatkaa Katja.

Neiglick luonnehtii tiimin ratkaisua rohkeaksi ja uudenlaiseksi:

— Idea on todella hiottu ja siinä otettiin huomioon kaikki tarpeellinen. Juuri tällaista yrityksen ulkopuolista näkemystä ja asiakasnäkökulman esille nostamista toivoimme.