Siirry sisältöön

Kiertotalouden Living Lab -malli edistää kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamista

Living Lab -malli toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa.

Kestävän koulutustoiminnan tavoitteenamme on, että Laureassa opiskelevat ja opiskelleet tunnetaan ratkaisukeskeisinä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajina ja työelämän uudistajina. Kaikkiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin luodaan kestävän kehityksen osaamistavoitteet, jotka kehittyvät koulutuksen aikana.

Kiertotalouden integroiminen kaikkiin koulutuksiin on aloitettu liiketalouden koulutuksista. Liiketalouden pakollisiin AMK-opintoihin on lisätty kiertotalouden sisältöä ja projekteja muun muassa Liiketoiminnan suunnittelu ja Service Design -opintojaksoille. Opiskelijoiden aito kiinnostus kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittämisen suuntaan välittyy hyvin sekä opiskelijoiden omissa liikeideoissa että valittujen avainkumppaneiden projektiaiheiden onnistuneissa toteutuksissa.

Living Lab -malli tukee ammattikorkeakouluja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Syksyn 2021 on käynnistetty aktiivista ja laajaa kiertotalouden Living Lab -mallia, joka toimii yhteistyöalustana, oppimis- ja kehittämisympäristönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten näyteikkunana kampuksilla ja verkossa. Malli hyödyntää tehokkaasti palvelumuotoilun sekä tuote- ja palvelunkehityksessä yleisesti käytettävän Design Sprintin menetelmiä.

- Tarkoituksena on, että kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimijat, toiminnot ja projektit ovat kootusti ja helposti löydettävissä yhdestä paikasta sekä kampuksilta että verkosta, Laurean lehtori Ritva Jäättelä kertoo.

- Living Lab -konsepti sopii hyvin hybridityöskentelyyn, yli alueiden ja yksiköiden ulottuvaan kiertotalouden kehittämiseen, yhteistyöhön ja oppimiseen, Jäättelä jatkaa.

Living lab -malli palvelee ensisijaisesti opiskelijoita oppimisympäristönä, tuottaa vaikuttavuutta yrityksille ja organisaatioille sekä kehittää kaikkienlaurealaisten kiertotalousymmärrystä. Henkilökunnan nopea koulutus kiertotalouteen on myös yksi Living Lab -konseptin tavoitteista. 

- Living Labin kautta on helpompi yhdistää kiertotalouden teemasta kiinnostuneet lehtorit, opiskelijat ja toimeksiantajat, tutkimusohjelmajohtaja Markku Anttonen toteaa

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Kehittäjä-lehden 1/2021 numerossa. Tutustu myös muihin Kehittäjä-lehden kestävän kehityksen teemanumeron artikkeleihin tästä!