Siirry sisältöön

HEISE: Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin taiteen avulla

Make the Change with Arts-based Methods -tapahtuma järjestettiin Tikkurilassa.

T​orstaina 17.5.2018 Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella järjestetyssä Make the Change with Arts-based Methods tapahtumassa puhalsivat kehittämisen tuulet. Tapahtuma oli osa Erasmus+ rahoitteista HEISE-hanketta, jossa tavoitteena on etsiä yhteistyössä kumppaneiden kanssa ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin erityisesti taideperustaisia menetelmiä hyödyntäen. Tapahtuman kansainvälinen yleisö koostui kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan sekä taiteen parissa työskentelevistä ammattilaisista sekä korkeakoulujen opiskelijoista.

Seminaarissa kuultiin alustukset HEISE-hankkeen tavoitteista ja päämääristä, taiteen vaikuttavuudesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista. Alustusten jälkeen osallistujat saivat tutustua siihen, miten Aalto-yliopiston, Estonian Academy of Music and Theatren, Taideyliopiston (Sibelius-akatemia) ja Laurean opiskelijat ovat tarttuneet haasteisiin. Caset esiteltiin Learning Cafessa, niin että osallistujat pääsivät keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksiaan kehittämistyöstä.

Osallistujat saivat tutustua Laureassa kehitettyyn Aistien-menetelmään ja moniaistiseen tilaan, joka tarjoaa paitsi elämyksellisyyttä oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi, myös mahdollisuuden ja paikan kohtaamisille. Tapahtuman päätteeksi osallistujat kokoontuivat auditorioon jakamaan päivän kokemuksia tarinateatterin keinoin. Päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut – se valotti osallistujille taidelähtöisen toiminnan merkitystä ja laajoja mahdollisuuksia yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta