Siirry sisältöön

Heise - Higher Education Institutions for Societal Engagement

HEISEn tavoitteena on suunnitella ja pilotoida opintojakso, jonka aikana opiskelijat etsivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin yhteistyössä kumppaniorganisaation kanssa taideperustaisia menetelmiä hyödyntäen. Kokemusten perusteella hanketoimijat kokoavat Opettajan työkalupakin, jota hyödyntäen muut opettajat voivat toteuttaa omia haasteperustaisia opintoja. Lisäksi hankkeessa paneudutaan korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.

  • Toteutusaika:1.9.2016 - 31.8.2019
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:International RDI

Higher education institutions (HEIs) play a key role in educating young people to understand the underlying values in societies and cultures, which create crucial abilities to foster social integration. To succeed in this, the teachers and students of HEIs need novel ways to increase intercultural understanding and social inclusion. Hence, in the project we aim to create a comprehensive educational model grounded in experiential and challenge based learning to increase the higher education institutions’ societal engagement (HEISE).

The HEISE project consists of two main Intellectual Outputs (IO) that have independent but intertwined paths. First, IO 1 concentrates on building a participatory learning model for societal engagement for HEIs through a challenge solving course module with an e-publication for teachers guiding through the methodological approach of the course. Second, IO 2 consists of activities that create a model for HEIs to evaluate their societal impact and the engagement in societal projects. This outcome of the project will help the HEIs to better integrate the societal impact into their strategies.

Yhteyshenkilö: