Siirry sisältöön

Degree-opiskelijat tutustuivat kotihoidon työtehtäviin pelaamalla

Hoitoalan degree-opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kotihoidon työntekijöille eteen tulevia tilanteita ja tutustumaan hyvinvointiteknologiaan pakohuonepelistä ideansa saaneessa harjoituksessa.

Kuvitteellisessa kotihoidon asiakastilanteessa opiskelijoiden tuli osata toimia lattialle tuupertuneen vanhuksen kanssa.

Yhdessä Laurean Teknologialainaamon kanssa toteutetun projektin tarkoituksena oli esitellä opiskelijoille hyvinvointiteknologiaa kiinnostavasti toiminnallisen pelin kautta. Peli oli osa Vulnerable groups and service integration –opintojaksoa, jolla opiskelijat oppivat ymmärtämään eri elämänvaiheessa olevien ja eri kulttuureista tulevien potilaiden hoidon tarpeita.

Pelin toteuttamisen takana oli Teknologialainaamon projektityöntekijä Anniina Honkonen.

- Olisin voinut tulla tähän luokan eteen ja esitellä opiskelijoille nämä teknologiset ratkaisut, Honkonen kertoo ja viittaa pöydällä oleviin älydosetteihin, -lukkoihin ja muihin apuvälineisiin.
- Halusimme kuitenkin tehdä tällä kertaa jotain erilaista ja osallistavampaa. Pelin avulla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan laitteiden käyttöä todenmukaisissa asiakastilanteissa.

Idea syntyi pakopelistä

Idea pelin rakenteeseen tuli suureen suosioon nousseesta pakohuonepelistä, jossa osallistujien on selvitettävä tietyt tehtävät määräajassa päästäkseen ulos lukitusta huoneesta. Tässä pelissä opiskelijoita ei lukittu mihinkään, mutta saadakseen hyväksytyn suorituksen, heidän oli suoritettava potilaan hoidon kannalta olennaiset tehtävät ja selvitettävä, kuinka esimerkiksi älylukolla varustettu ovi avataan.

Opiskelijat eivät tienneet aamupäivän kulusta etukäteen mitään, mutta vaikuttivat innostuneilta. Pelin säännöt olivat suhteellisen yksinkertaiset: ensimmäisen vuoden terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat olivat laatineet kuvitteellisen asiakastapauksen sekä käsikirjoituksen, jonka mukaan pelissä tuli edetä. Opiskelijat jakautuivat tiimeihin, jotka vuoroittain toimivat joko pelaajina tai näyttelijöinä ja tuomareina. Tuomarit arvioivat pelaajien suoritusta ja antoivat pisteitä käsikirjoituksen mukaisesta toiminnasta. Itse pelaajat eivät tunteneet käsikirjoitusta, vaan heidän tuli hyödyntää opinnoissa hankittua osaamistaan ja päätellä itse, kuinka toimia.

Pelitilanteet oli rakennettu todenmukaisiksi: opiskelijoiden tuli muun muassa selvitä tilanteesta, jossa sekava vanhus oli kaatunut lattialle rintakipua valittaen eikä muistanut, oliko ottanut lääkkeitään. Pisteitä sai muun muassa oikein annetusta ensiavusta, ambulanssin tilaamisesta ja huolestuneen läheisen oikeaoppisesta rauhoittelemisesta.

Ammattitaitoisia opiskelijoita

Peliin osallistuneet opiskelijat olivat toisen vuoden opiskelijoita. Toiminta kuvitteellisissa asiakastilanteissa näytti ulkopuolisen silmään ammattimaiselta, vaikka kotihoidon työtehtävät olivat monille opiskelijoista vielä melko vieraita. Toiminnallinen aamupäivä vaati myös heittäytymiskykyä, jota opiskelijoilta kyllä löytyi – kaikki omaksuivat nopeasti omat roolinsa muun muassa kotihoidon työntekijöinä, lattialle tuupertuneina potilaina ja hysteerisinä läheisinä.

Hoitotyön lehtori Milla Ylitalo on vaikuttunut opiskelijoiden suorituksista.

- Tämä ryhmä on todella aktiivinen ja aina lähtemässä innokkaasti mukaan kaikkeen. Heillä on rohkeus heittäytyä, kuitenkaan pelleilemättä – meno on hyvin ammattimaista ja opiskelijat ovat perehtyneet aiheisiin syvällisesti. Minulle esitetään jatkuvasti hirveän vaikeita kysymyksiä, Ylitalo naurahtaa.

Opiskelijat kokivat pelin hyväksi tavaksi oppia ja toivoivat saman tyylisiä harjoituksia toteutettavan myös jatkossa. 

- Tällä konseptilla on paljon kehityspotentiaalia. Lisäksi opiskelijat voivat osallistua monialaisesti ja monipuolisesti niin pelin kehittelyyn eli asiakastilanteiden luomiseen ja käsikirjoittamiseen kuin myös pelaamiseen ja pelin ohjaamiseen. Konsepti toimisi varmasti myös muidenkin kuin vain hoitoalan opiskelijoille, Honkonen pohtii.

Etualalla pienoismalli älylukolla varustetusta ovesta, joka on mahdollista avata älypuhelimen avulla. Ratkaisu on melko uusi ja sitä hyödynnetään etenkin kotihoidossa.

Lue lisää Laurean Teknologialainaamosta.