Siirry sisältöön

Textile Redesign Jamissa opiskelijatiimit neljästä maasta ratkoivat kiertotalouden haasteita

Baltic2Hand -hankkeen toteuttama Jam toi yhteen opiskelijoita ja tekstiilialan yrityksiä Suomesta, Ruotsista, Latviasta ja Virosta.

Kuva: Reima

Helmi-maaliskuun vaihteessa järjestetyssä kansainvälisessä Textile Redesign Jamissa opiskelijat neljästä eri maasta pääsivät ratkomaan tekstiilialalla toimivien yritysten aitoja kiertotaloushaasteita. Jamin toteutti Laurean koordinoima Baltic2Hand-hanke, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentää tekstiilijätettä.

Kaksipäiväisessä, verkossa toteutetussa Design Jamissa eri maista tulevista opiskelijoista muodostetut tiimit työskentelivät intensiivisesti kehittämishaasteiden parissa. Työskentelyssä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja tiimit etenivät ideoinnin, konseptoinnin ja prototyyppien testauksen kautta lopulliseen ratkaisuun, joka Jamin päätteeksi esiteltiin toimeksiantajayrityksille.

Mukana haasteiden toimeksiantajina oli viisi yritystä: Reima, Kesko, Lindström, GS1 sekä Materijalivoog.

Reiman haasteessa aktivoitiin kuluttajia pidentämään vaatteiden elinkaarta huoltopalveluiden avulla

Yksi Textile Redesign Jamiin osallistuneista yrityksistä oli suomalainen lastenvaatteistaan tunnettu Reima. Vuodesta 1944 lähtien toimineelle ja yli 50 maahan vaatteita vievälle Reimalle vastuullisuus on erittäin tärkeä arvo. Vastuullisuuden huomioiminen ulottuu materiaalien turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä tuotantoketjun vastuullisuuteen.

– Me Reimalla voimme vaikuttaa siihen, että vaatteemme ovat turvallisia ja kestävät lasten leikeissä. Haluamme myös, että kuluttaja voi itse vaikuttaa vaatteen käyttöiän ja elinkaaren pidentämiseen, ja tätä halusimme nyt yhdessä opiskelijoidenkin kanssa lähteä kehittämään, kertoo Reiman Global Content Manager Noora Tavares.

Reiman haasteessa opiskelijatiimien tehtävänä olikin miettiä, miten yritys voisi viestiä paremmin asiakkaille vaatehuollon tärkeydestä sekä kannustaa heitä käyttämään Reiman kumppanin tuottamaa vaatteiden huoltopalvelua.

– Lähdimme mukaan Jamiin uteliaina kuulemaan ideoita opiskelijoilta, joilla on erityisen hyvä kuva siitä, miten sisältöjä digitalisilla alustoilla käytetään. Toivoimme samalla uusia näkökulmia meille tuttuihin asioihin, mutta toisaalta myös vahvistusta aiempiin oletuksiin, Noora Tavares kuvailee.

– Lopputuloksista voi sanoa, että opiskelijatiimit tekivät todella hyvää työtä ja haastettamme oli tarkasteltu todella syvällisesti. Kaikissa lopputuotoksissa oli hyvin selkeästi kuvattu ratkaisun arvo niin kuluttajan kuin Reimankin kannalta.

Design Jam- konsepti mahdollistaa nopean innovoinnin

Textile Redesign Jamin ensimmäisenä päivänä Noora Tavares pääsi vastailemaan opiskelijatiimien kysymyksiin Q&A-sessiossa. Myös opiskelijoiden eteneminen haasteen aikana tuli toimeksiantajille näkyväksi yhteiskehittämisen alustana toimineen Miro-sovelluksen kautta, jossa kunkin yrityksen haasteet etenivät omina polkuinaan.

Opiskelijoiden työskentely teki vaikutuksen myös Reiman Noora Tavaresiin:

– Opiskelijat työskentelivät tosi tehokkaasti. On myös todella arvokasta, että he pääsevät jo opiskeluaikana kokemaan tällaisen sprinttimuotoisen työskentelytavan, jota työelämässä paljon hyödynnetään – myös meillä Reimalla, hän jatkaa.

Myös Baltic2Hand-hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Salla Kuuluvainen oli tyytyväinen Jamin onnistumiseen:

– Tämä Jam antoi opiskelijoille hienon elävän elämän esimerkin siitä, miten kiertotalouden haasteita yrityksissä ratkotaan, hän sanoo.

– Tavoitteemme tässä hankkeessa on tehdä tiivistä yhteistyötä alalla toimivien yritysten kanssa. Nyt toteutettu Jam edusti juuri sellaista yhteiskehittämistä hyödyntävää yhteistyötä, jota haluamme hankkeen tulevissa työpajoissakin tehdä.

Baltic2Hand-hankkeen työpajasarja käynnistyy huhtikuussa

Oletko kiinnostunut kehittämään yrityksesi toimintaa kohti kiertotaloussiirtymää? Baltic2Hand-hanke aloittaa huhtikuussa 2024 tekstiilialan yrityksille tarkoitetun työpajasarjan, jossa on mahdollista ketterästi kokeilla omalle yritykselle sopivia kiertotalouden malleja, palveluita tai muita ratkaisuja. Lisätietoja: For Partners – Baltic2Hand (balticsecondhand.eu)

Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Latvian Chamber of Commerce and Industry, Tallin Business Incubators Foundation ja Sustainability InnoCenter. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2023 — 30.3.2026.

Baltic2Hand -hanke on rahoitettu Interreg Central Baltic 2021-2027 -ohjelmasta. Hanke on osittain rahoitettu Euroopan Unionin tuella.

Lisätietoja: