Siirry sisältöön

Opiskelijoilta kehitysideoita henkilöstöhallintajärjestelmän kehittämiseen

Laurea-ammattikorkeakoulun projektitiimi osallistui Staff Plus Oy:n henkilöstöhallintajärjestelmän ja työvuorosovelluksen kehittämiseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun projektitiimi ja ohjaajat: Juho Riihimäki (vas.), Elena Nisula, Hanne Salo, Taru Tallgren, Henriina Nykänen, Marianne Räisänen, Nina Åberg, Maija Huhta ja Jouni Heinonen

Yrityskaupat, muutostilanne organisaatiossa ja uuden järjestelmän pilotointi eri sidosryhmille – uhka vai mahdollisuus?

Todellinen mahdollisuus, sillä Laurea-ammattikorkeakoulun seitsemän hengen projektitiimi riensi apuun ja kokoontui syyskuussa 2018 yhteistyökumppanin, Staff Plus Oy:n, tiloissa kuulemaan projektin toimeksiannosta ja tavoitteista lisää.

Liiketalouden tradenomiopiskelijoiden tavoitteena oli löytää uuteen henkilöstöhallintajärjestelmään toimintoja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin sen käyttäjiä eri näkökulmat huomioiden sekä kerätä kehitysehdotuksia, joiden perusteella uutta järjestelmää voidaan kehittää.

Uuden järjestelmän kehittämistyö on laaja-alainen prosessi

Henkilöstöpalveluyritys Staff Plus Oy on hiljattain fuusioitunut VMP Groupin kanssa, jonka myötä pilotoitiin uusi henkilöstöhallintajärjestelmä. Järjestelmän avulla on mahdollista tarkastella ja hallita työvuoroja. Henkilöstöhallintajärjestelmän rinnalle on luotu mobiililaitteilla toimiva työvuorosovellus VMP Appis, joka on varusteltu samoilla toiminnoilla kuin itse järjestelmä.

Projektitiimin tavoitteena oli luoda sekä järjestelmästä, että VMP Appiksesta mahdollisimman käyttäjäystävälliset, selkeät sekä helppokäyttöiset. Jotta projektitiimi pystyi tarkastelemaan kehitystyötä eri näkökulmista, apuvälineinä käytettiin haastatteluita ja kyselyitä Staff Plus Oy:n HR-koordinaattoreille, asiakkaille sekä työntekijöille. Tuloksena syntyi kehitysehdotuksia, joita voidaan hyödyntää järjestelmää ja Appista kehittäessä.

Projektitiimi tarkasteli järjestelmän ja VMP Appiksen toimintoja useasti yhteisissä tiimipäivissä kehitysehdotuksia keräten ja luoden lisäarvoa tulevalle kehitystyölle myös omien näkökulmien kautta. Kehitysehdotuksia oli helppo tuoda esille puolueettomasta näkökulmasta, sillä tiimin jäsenet eivät ole aiemmin olleet tekemisissä kyseisen henkilöstöhallintajärjestelmän kanssa.

Järjestelmän käyttöönoton helpottamiseksi projektitiimi loi Web-tilaus- järjestelmästä Staff Plus Oy:n asiakkaille selkeälukuisen perehdytysoppaan, josta löytyy ohjeet aina työvuorojen luonnista tuntikirjausten hyväksyntään. Perehdytysoppaasta tehtiin sekä suomenkielinen että englanninkielinen versio.

Projektityöskentelyn merkitys korostuu kehittämistyössä

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella liiketalouden tradenomin tutkinnossa keskitytään yritysten kanssa tehtäviin asiakasprojekteihin. Yrityksen kehittämisprosesseihin osallistuvat ohjaajat, opiskelijat sekä työelämässä olevat asiantuntijat. Kyseinen opiskelumalli houkutteli kaksi Laurea Leppävaaran opiskelijaa mukaan Hyvinkäällä toteutettavaan HR-projektiin.

- Projektioppimisesta saa irti paljon enemmän kuin luennoilla istumisesta. Projektit työelämän yhteistyökumppanien kanssa ovat loistava tapa oppia asioita käytännön kautta sekä tutustua projektipäällikön toimenkuvaan, kuvailee Leppävaaran kampuksella kolmatta vuottaan opiskeleva Marianne Räisänen.

Tulevaisuuden työelämässä korostetaan projektityöskentelyä, vuorovaikutusta, kykyä sopeutua muutokseen sekä jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Projektityöskentely vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, jolloin sitä on hyvä korostaa jo opintojen aikana. Muiden tiimiläisten tiedon hyödyntäminen omassa ammatillisessa kehittymisessä antaa uutta ymmärrystä asioihin eri näkökulmista ja samalla vuorovaikutustaidot kehittyvät.

- Kaikille opiskelijoille voi suositella kokemusta projekteissa opiskelusta. Hyvä projektitiimi yhdistettynä itseään kiinnostavaan aiheeseen motivoi tekemään hyvää tulosta. Projektityöskentely antaa myös loistavan tilaisuuden verkostoitua eri yritysten edustajien kanssa, kertoo puolestaan liiketalouden opiskelija Henriina Nykänen.

Uutisen on kirjoittanut opiskelija Henriina Nykänen.

Tutustu tarkemmin liiketalouden projektijohtamisen opintoihin Hyvinkään kampuksella.