Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Liiketoimintamallin innovointiprosessi synnyttää myös tuoteinnovaatioita

Sanna Reunasen opinnäytteenä yhteistyökumppanille toteutettu innovointiprosessi synnytti ideoita myös tuotekehittelyyn.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut-YAMK-koulutuksen opiskelija Sanna Reunanen tutki opinnäytetyössään, miten GoGolf Oy:lle talvella 2020 toteutettu innovointiprosessi synnyttää mukanaan liiketoimintamallin lisäksi myös runsaasti ideoita tuotekehittelyyn. Yksi syntyneistä ideoista oli kuukausimaksullinen pelituote GoGolf Play, joka lanseerattiin suoraan kuluttajamyyntiin huhtikuussa 2020, kun Covid-19 pandemia loi tarpeen nopeille tuotelanseerauksille.

Reunasen toteuttamassa opinnäytetyössä ja siihen liittyvässä kehityshankkeessa keskitytään liiketoimintamallin innovointiprosessin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Kehityshanke toteutettiin toimeksiantona golf-alan toimijalle GoGolf Oy:lle.

Uusi malli mahdollistaa nopean kehityksen

Kehityshankkeen tuloksena syntyi malli, jonka avulla yritykset voivat nopeasti ja ketterästi analysoida nykyistä liiketoimintamallia sekä innovoida uutta mallia. GoGolfin kanssa työskennellessä kävi ilmi, että malli toimi tämän lisäksi myös hyvänä työkaluna uusien tuote- ja palvelukonseptien ideoimiseen.

Kehityshanke toteutettiin juuri ennen COVID-19 pandemian puhkeamista ja prosessin aikana syntyi useita eri tuoteideoita. Siinä missä suunnitelmiin olisi kuulunut liiketoimintamallin testaaminen kevään aikana, päädyttiinkin testaamaan suoraan ideoituja palvelukonsepteja, kun golfala kaipasi nopeasti uusia tuotteita uusia harrastajia varten. 

Liiketoimintaprosessissa hyödynnettiin palvelumuotoilua

Toukokuun 2020 ensimmäisellä viikolla Kurk Golf otti ensimmäisenä suomalaisena golfkenttänä käyttöön uuden pelituotteen GoGolf Playn, joka perustuu tilauspohjaisuuteen. GoGolf Play on kuukausimaksullinen golfin pelioikeus, joka ei sitouta käyttäjää.

— GoGolf tunnetaan Suomessa ja myös ulkomailla uusista innovatiivisista ratkaisuista harrastaa golfia. Missionamme on helpottaa golfin harrastamista", sanoo GoGolf Play -tuotteen kehityksestä GoGolfilla vastannut Hanni Tyry.

Itse liiketoimintaprosessissa käytettiin hyväksi palvelumuotoilusta tuttua Double Diamond-viitekehystä ja työkaluina erityisesti Business Model Canvas-mallia sekä Business Model Navigator-työskentelyä.

Tutustu opinnäytteeseen Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Sanna Reunanen
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
+358 40 514 5406
reunanen.sanna@gmail.com

Hanni Tyry
GoGolf Oy
+358 50 382 3433
hanni@gogolf.fi.