Siirry sisältöön

Työhyvinvointimuotoilu tuo työntekijät kehittämisen keskiöön

Laurea toteuttaa työhyvinvointimuotoilun palvelua – ensimmäiset organisaatiot aloittivat projektin keväällä -21.

työhyvinvointimuotoilu työpaja

Työhyvinvointi ja sen kehittäminen on monessa organisaatiossa ajankohtainen aihe – varsinkin nyt etätöiden värittämien poikkeusaikojen keskellä.  Mutta mitä on työhyvinvointimuotoilu ja miten sen avulla voidaan löytää uudenlaisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työn sujuvuuden parantamiseen?

-    Työhyvinvointimuotoilussa kehitetään yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation työhyvinvointia työntekijäkeskeisesti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Tällä työskentelytavalla päästään perinteisiä työhyvinvointikyselyjä syvemmälle ja saadaan vastauksia siihen, miten työhyvinvointiin liittyviä asioita pitäisi muuttaa ja miksi.

Näin tiivistää työhyvinvointimuotoilun ydinajatuksen projektipäällikkö Minna Pietikäinen Laureasta.

Laureassa on Työsuojelurahaston tuella rakennettu työhyvinvointimuotoilu -palvelu, jossa toteutetaan työhyvinvoinnin kehittämisprojekteja yhdessä asiakasorganisaatioiden työntekijöiden kanssa.

Ensimmäiset puolen vuoden mittaiset kehittämisprojektit käynnistyivät keväällä 2021 ja vastaanotto on ollut erittäin innostunut.

Fokuksessa esimerkiksi osallisuus, työprosessit tai työkykyjohtaminen

Nimensä mukaisesti työhyvinvointimuotoilussa yhdistyvät työhyvinvointi ja palvelumuotoilun luovat menetelmät. Laurealla on kattava kokemus palvelumuotoilun käytöstä yritysten hyödyksi. Työhyvinvointimuotoilussa voidaan palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen kehittää esimerkiksi työkykyjohtamista, työprosesseja, osallisuutta tai vahvistaa työnantajaan sitoutumista.

-    Jokainen kehittämisprojekti lähtee liikkeelle siitä, että haemme ymmärrystä työntekijöiden odotuksista, toiveista ja tarpeista, Pietikäinen kuvailee.
-    Tähän panostetaan paljon; työntekijäkokemusta ei kysytä vain kertaalleen, vaan työntekijät pysyvät mukana kehittämisprosessin eri vaiheissa alusta loppuun. Näin varmistetaan, että työhyvinvoinnin kehittämistyö kohdistuu oikeisiin asioihin ja kehitetyt toimintatavat ovat vaikuttavia – tämä on myös taloudellisesti tehokkainta.

"Työhyvinvointimuotoilussa työntekijät pysyvät mukana kehittämisprosessin eri vaiheissa alusta loppuun."

Työhyvinvointimuotoilu -palvelu Laureassa tarkoittaa noin puolen vuoden projektia, jossa organisaation työntekijät ja johto sekä Laurean asiantuntijat kehittävät organisaation toimintaa yhdessä työskennellen ja oppien. Palvelumuotoilun asiantuntijat Laurasta ohjaavat yritysten kehittämistyötä, valmentavat henkilöstöä prosessin toteuttamiseen ja fasilitoivat käytännön työskentelyä.

Hyvinvointi näkyy myös asiakkaille

Työhyvinvointimuotoilun työskentelytapa ruokkii työntekijöiden ja johdon yhteistä innovaatio- ja ratkaisukykyä. Samalla se sitouttaa työntekijät aiempaa tiiviimmin organisaatioon.

Työntekijöiden vahva osallisuus oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämisessä nostaa esille juuri oikeita asioita. Osallisuus oman työn ja työyhteisönsä kehittämisessä lisää työhyvinvointia, työn prosessit ja toimintatavat järkevöityvät ja työn sujuvuus lisääntyy.

-    Työhyvinvointi on keskeinen yrityksen tuottavuuteen liittyvä tekijä; kun työntekijät voivat hyvin, he voivat antaa parhaansa, ovat motivoituneita ja innostuneita. Se näkyy aina myös asiakkaille, Minna Pietikäinen päättää.

Haku Laurean Työhyvinvointimuotoilu-palvelun seuraaviin toteutuksiin on nyt käynnissä. Projektit aloitetaan elokuussa 2021. Kiinnostuitko? Lue lisää ja tule mukaan kevään webinaareihin.

Lisätietoja: