Siirry sisältöön

Työhyvinvointimuotoilu

Laurea-ammattikorkeakoulu on johtava palvelumuotoilukoulutusta järjestävä ammattikorkeakoulu. Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen. Menetelmänä käytämme palvelumuotoilua. Tällöin kehittämisen keskiössä ovat työntekijöiden ajatukset, toiveet ja tunteet. Käytämme työskentelystä nimitystä työhyvinvointimuotoilu.

Kuvituskuva.

työhyvinvointimuotoilu-logo.png

Lisätietoa työhyvinvointimuotoilusta menetelmänä

Työhyvinvointimuotoilua voidaan käyttää yrityksen kulttuurin, strategian, johtamisen, prosessien, toimintatapojen, ilmapiirin ja monen muun osa-alueen kehittämismenetelmänä.

Työhyvinvointimuotoilu on tarkoitettu, keskikokoisille ja suurille yrityksille sekä kuntaorganisaatioille.

Työhyvinvointimuotoilu -palvelu

Työhyvinvointimuotoilu –palvelu toteutetaan palvelumuotoilua hyödyntävänä konkreettisena noin puolen vuoden projektina, jossa organisaation työntekijät toteuttavat valitun muutoksen yhdessä työskennellen ja oppien.

Laurean Työhyvinvointimuotoilu –palvelu sisältää kehittämistyön ohjauksen, henkilöstön koulutuksen ja käytännön työskentelyn fasilitoinnin. Laurea auttaa lisäksi organisaatiota hakemaan Työsuojelurahaston kehittämisavustusta, joka kattaa 50% yhteistyön kustannuksista.

Parhaat ratkaisut tulevat työntekijöiltä organisaation sisältä. Työhyvinvointimuotoilun avulla nihkeät ja turhat sisäiset taistelut muutetaan yhteiseksi tekemiseksi ja innostukseksi. Oman työn kehittäminen ja kaikkien osaamisen hyödyntäminen lisää työhyvinvointia ja saa aikaan erinomaisia asiakaskokemuksia.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Työhyvinvointimuotoilu projektissa muutetaan organisaation keskeisten prosessien nihkeydet sujuvaksi työskentelyksi ja toimiviksi palveluiksi.

Tämä työskentelytapa ruokkii työntekijöiden innovaatio ja ratkaisukykyä, sekä sitouttaa heidät aiempaa tiiviimmin organisaatioon. Konkreettisen projektin kautta tapahtuva oppiminen auttaa lisäksi kehittämään rutiineja itseohjautuvaan työskentelyyn.

Laurean tuki varmistaa, että et jää yksin. Työryhmäsi saa avukseen osaavat asiantuntijat ja laadukkaat menetelmät. Prosessin myötä työntekijäsi oppivat palvelumuotoilun menetelmiä, joita jatkossa voit hyödyntää myös asiakaskeskeisessä kehittämisessä. 

Prosessiin on mahdollista saada Työsuojelurahastosta tukea 50% (kehittämisavustus). Laurea auttaa sinua hakemuksen laatimisessa.

Toteutus

työhyvinvointimuotoilu-timeline.jpg

Viikot 0-9

 • Sopimus
 • Organisaatiokohtainen järjestäytyminen
 • Esityö ja valmistelut
 • Yhteinen ideoiden "kehittämishautomo"
 • Organisaatiokohtainen sparraus
 • Hakemuksen laatiminen

Viikot 9-22

 • Koulutustilaisuudet (5kpl)
 • Projektin työstö. Kehitysryhmä aktivoi muun organisaation tukemaan toteutusta. Projektin ohjausryhmä varmistaa tuen ja toteutusedellytykset
 • Organisaatiokohtainen tuki toteutukselle (läsnä, valmius, nauhoitteet, työkalut jne.)

Viikosta 22 eteenpäin

 • Kehitysryhmä on koulutettu
 • Ensimmäinen projekti on toteutettu
 • Loppuraportti, tulokset ja opit (yrityskohtainen, Työsuojelurahasto)
 • Jatkosta sopiminen

Organisaatiokohtaisen onnistumisen edellytykset

 1. Työntekijöiden laaja osallistuminen projektissa tapahtuvaan työskentelyyn (kehittämisryhmä kytkee heidät käytännön toteutukseen)
 2. Nimetty ja valtaistettu Kehittämisryhmä (1+4 hlöä, projektipäällikkö ja toteuttajaryhmä):
  • Saa koulutuksen
  • Toteuttaa prosessin yhdessä Laurean kanssa ja kiinnittää tarvittavat muut henkilöt omassa organisaatiossa mukaan (työntekijät halutaan laajasti mukaan)
  • On edellytyksen projektin jälkeen edistää opitun hyödyntämistä organisaatiossa
 3. Nimetty projektipäällikkö. Huolehtii viestinnästä ja projektin etenemisestä
 4. Projektin ohjausryhmä, jolla on valta varmistaa , että ihmiset voivat käyttää työaikaansa projektiin. Ohjausryhmän pitää olla valmiina poistamaan projektin käytännön toteutuksen esteitä
 5. Johdon sitoutuminen ja nimetty ”Omistaja”, joka johtaa projektin ohjausryhmää

 

Lisätietoa työ­hy­vin­voin­ti­muo­toi­lus­ta - osallistu we­bi­naa­riin

Olen kiinnostunut

Minulle sopiva ajankohta

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja: