Siirry sisältöön

Osallistuva budjetointi mahdollisti asukkaiden ideoiden toteuttamisen

”Inspiroiduin aivan valtavasti, koska tiesin, että nyt saan ideani kuuluviin”

Sun Idea- Espoon Osallistuvan budjetoinnin suunnittelijoita
Mun Idea- Espoon Osallistuvan budjetoinnin suunnittelijoita

”Kansalaiset nähdään tässä positiivisessa valossa”, ”Tämä ympäri maailmaa käytetty menetelmä kannusti ja ajattelin, että ”vau”, ollaanpa nyt kärjessä, tämä on demokratiaa.” Näin kertoivat asukkaat Mun Idea-osallistuvan budjetoinnin kokeilusta Espoon keskuksessa.  Asukkaiden ideoiden toteutus alkoi Centtifest-musiikkifestareilla. Tapahtumassa musiikin ystävät pääsivät nauttimaan ensimmäistä kertaa kaupunginosansa omista paikallisista bändeistä. Sama yhteisöllinen ajatus toteutui Kukkaniityn istutuksessa, Suvelan basaarissa sekä Move Green-Liiku vihreästi toiminnassa, jotka olivat kaikille tarkoitettuja ilmaisia tapahtumia tuoden esiin alueen voimavaroja ja alueen hyvää mainetta.

Kokeilun keskeisinä tuloksina voidaan pitää kaupunkikehittämisen joukkoistamisen välineiden kehittämistä eli digitaalisen sovelluksen käytettävyyden jatkuvaa parantamista, julkisen keskustelun tukemista asukkaiden lähitapaamisissa ja sähköisissä välineissä, asukkaiden oikeudenmukaisuuden kokemista omien ideoidensa toteuttamisessa ja osallistuvan budjetoinnin kriteereiden kehittämistä asukaslähtöiseen kaupunkikehittämiseen.

Tuloksia digitaalisen alustan sopivuudesta asukkaiden ideoiden jättämiseen ja äänestämiseen esiteltiin Smart Cities in Smart Regions-konferenssissa Lahdessa ja Kaupunkitutkimuksen päivillä Helsingissä.  Esittely ja tulokset herättivät yleisössä kysymyksiä, millainen digitaalinen äänestysalusta toimisi parhaiten kansalaisten käytössä, millainen tieto on riittävää oman päätöksen tekemisen tueksi sekä miten vaihtoehtojen puntarointi ja arvokeskustelu voisivat onnistua digitaalisesti. Digitaaliset välineet kansalaisten julkisessa osallistumisessa vaikuttavat kaupunkilaisten aktiivisuuteen, äänen kuulumiseen ja vallan jakautumiseen kaupungissa.

Asukkaiden ideoita jalostettiin työpajoissa

Sun Idea-tutkimushanke toteutti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2017 Espoon Keskuksen alueella. Tutkimushankkeen viitekehyksenä oli yhteisön voimavaraistaminen ja uusien toimintamallien luominen asukastoimijuuden ja poikkihallinnollisen yhteistyön edistämiseksi. Tuloksena syntyi sosiaalinen menetelmäinnovaatio älykkään kaupunkikehittämisen tarpeisiin.  Asukkaat saivat tuottaa ideoita asuinalueensa kehittämiseksi digitaaliseen Mun Idea-sovellukseen. Osallistuvan budjetoinnin prosessissa asukkaiden ideoita jatkojalostettiin työpajoissa ja mainostetaan muille asukkaille. Toteutettavista projekteista äänestettiin saman digitaalisen sovelluksen avulla. Toimijoina tässä osallistavassa toimintatutkimuksessa olivat Espoon kaupungin asiantuntijat, asukkaat, konsulttiyritykset sekä Laurea ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston tutkijat Virpi Lund, Soile Juujärvi, Ossi Salin ja Timo Kopomaa. Hanke kuului kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelmaan ja kesti vuoden 2018 loppuun.

Lue lisää tutkimushankkeesta

Lisätietoja: