Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Sun Idea-hanke luo osallistuvaan budjetointiin perustuvan toimintakonseptin asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineeksi Espoon keskuksen alueella vuosina 2017-2018. Osallistuva budjetointi kohdistuu alueelliseen toimintarahaan, jota asukkaat saavat käyttää yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen. Asukkaat, yritykset ja kaupungin asiantuntijat kehittävät osallistuvan budjetoinnin toimintakonseptia tutkijoiden kanssa yhdessä osallistavan toimintatutkimuksen periaattein.

  • Toteutusaika:1.1.2017 - 30.6.2019
  • Rahoittaja:Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka
  • Tutkimusalue:Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Mun Idea -osallistuvan budjetoinnin kokeilussa asukkaiden ideoita jatkojalostetaan ja mainostetaan alueen muille asukkaille. Toteutettavista projekteista äänestetään digitaalisen sovelluksen avulla.
Hankkeessa korostetaan yhteisön voimavarojen käyttöä sekä avoimeen julkiseen keskusteluun perustuvan  digitaalisen äänestyalustan kehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyy sosiaalinen menetelmäinnovaatio älykkään kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Kansalaisten osallistuminen ja ruohonjuuriaktivismi ovat merkittäviä tekijöitä eriytyneiden kaupunkialueiden uudistamisessa. Kaupunkisuunnittelun ja ruohonjuuriaktivismin väliset uudenlaiset vuorovaikutusrakenteet tulevat hyödyntämään kansalaisten voimavarojen aikaisempaa paremmin.

Ohessa hankkeen policy brief:
https://urbanacademy.fi/ajankohtaistatutkimusta/osallistuva-budjetointi-mahdollistaa-asukkaiden-ideoiden-toteuttamisen/

SUN IDEA julkaisut, valokuvat, videoklipit.pdf

Yhteyshenkilö:

"