Siirry sisältöön

Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Sun Idea – hanke loi osallistuvaan budjetointiin perustuvan toimintakonseptin, jota kokeiltiin asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineenä Espoon keskuksen alueella vuosina 2017-2018. Osallistuva budjetointi kohdistui alueelliseen toimintarahaan, jota asukkaat saivat käyttää yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja alueen viihtyvyyden parantamiseen. Asukkaat, yritykset ja kaupungin asiantuntijat kehittivät osallistuvan budjetoinnin toimintakonseptia tutkijoiden kanssa yhdessä osallistavan toimintatutkimuksen periaattein.

  • Toteutusaika:1.1.2017 - 31.10.2019
  • Rahoittaja:Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa luotiin osallistuvan budjetoinnin toimintamalli, jossa asukkaiden

  • ideat kerättiin digitaaliselle alustalle
  • ideoita jatkojalostettiin kahdessa työpajassa
  • ideoita mainostettiin alueen muille asukkaille
  • ideoista äänestettiin digitaalisen sovelluksen avulla
  • voittaneet ideat toteutettiin asukasvoimin

Hankkeessa korostettiin yhteisön voimavarojen käyttöä sekä avoimeen julkiseen keskusteluun perustuvan digitaalisen äänestysalustan kehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyi sosiaalinen menetelmäinnovaatio älykkään kaupunkikehittämisen tarpeisiin.

Kansalaisten osallistuminen ja ruohonjuuriaktivismi olivat merkittäviä tekijöitä kaupunkialueiden uudistamisessa. Kaupunkisuunnittelun ja asukkaiden väliset uudenlaiset vuorovaikutusrakenteet tulevat hyödyntämään kansalaisten voimavaroja tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän.

 

Julkaisuja hankkeesta

Yhteyshenkilö: