Siirry sisältöön

Opetusharjoitteluun Laureaan terveysalan koulutuksiin

Laurea tarjoaa oivat mahdollisuudet opetusharjoitteluun sairaanhoitaja ja terveydenhoitajataustaisille tuleville lehtoreille.

Suomen suurimpana sairaanhoitajien kouluttajana ja opetuksen vahvana kehittäjänä Laurea tarjoaa oivat mahdollisuudet opetusharjoitteluun sairaanhoitaja ja terveydenhoitajataustaisille tuleville lehtoreille. Sairaanhoitajakoulutusta tarjotaan Hyvinkään, Lohjan, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan kampuksilla sekä terveydenhoitajakoulutusta Otaniemessä ja Tikkurilassa.  

Laureassa on monia eri opiskelu- ja oppimistapoja. Yhteistä näille kaikille on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD). Opiskelijat hankkivat ammattialallaan tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin. Monikulttuurisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna erilaisten ihmisten kohtaaminen on meillä luonteva osa päivittäistä arkea ja erilaiset tavat oppia antavat moninaisia mahdollisuuksia myös opetusharjoitteluun. Laureassa pääset oikeasti tekemään!

Meillä on perinteet yhteistyössä Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopiston sekä HAMK ja Haaga-Helian opettajankoulutuksen kanssa. Olet toki tervetullut myös muista opettajan koulutusyksiköistä.

Laureassa Sinulla on mahdollisuus rakentaa opettajuuttasi monipuolisesti

  • tutustumalla organisaatioon ja sen hallintoon, opetussuunnitelmiin ja opettajan työhön
  • saaden omakohtaista kokemusta opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • harjoittelemalla opetusmenetelmien tarkoituksenmukaista käyttöä ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä ja moninaisissa opiskelijaryhmissä (verkkopedagogiikka, työpajatyöskentely, simulaatio, digitaaliset taidot)
  • harjaantumalla erilaisten oppijoiden tukemisessa ja ohjaamisessa yhteistyössä opiskeluhyvinvoinnin ammattilaisten kanssa
  • tutustumalla myös opettajan hallinnollisiin tehtäviin ja opettajan rooliin työyhteisössä (työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen, työehdot tms.)

Työskentelet oman ohjaavan lehtorin kanssa ja lisäksi pääset tutustumaan laajemmin myös muiden opettajien opetukseen. Harjoittelujakson rakentamisessa Sinun omilla toiveillasi ja tavoitteillasi sekä vastuulla on keskeinen rooli.

Opetusharjoittelupaikkaa voit hakea lomakkeella, jonka löydät tästä linkistä. Tällä hakumenettelyllä pyrimme varmistamaan kaikille halukkaille harjoittelupaikat hyödyntäen kaikkien Laurean kampusten osaamista.

Hakuajat ovat

  • syyslukukaudella alkaviin harjoitteluihin 30.4. mennessä
  • keväällä alkaviin harjoitteluihin 30.10.2024 mennessä

Päätöksistä ilmoitetaan viimeistään 4 viikossa hakuajan päättymisestä sähköpostilla.

Mikäli Sinulla heräsi kysymyksiä, ole yhteydessä kehityspäällikkö Heli Karjalaiseen.

Lisätietoja: