Siirry sisältöön

Laurealainen tapa opiskella

Kehittämispohjainen oppiminen (englanniksi Learning by Developing), tai kuten me sanomme LbD toteutuu Laureassa kaikessa oppimisessa ja luo tehokkaasti työelämässä tarvittavaa osaamista.

Opintojen aikana opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Opit teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua ja reflektointia. Tavoitteellisessa ja ohjatussa työskentelyssä opit hallitsemaan kokonaisuuksia ja projektityöskentelyä, eli oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote.

Ke­hit­tä­mis­poh­jai­nen oppiminen (LbD) päh­ki­nän­kuo­res­sa:

 • Opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa
 • Kartutat tietoperustaa
 • Harjoittelet taitoja käytännössä
 • Kehität luovia ongelmanratkaisutapoja
 • Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
 • Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä opinnoissamme vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissamme. Laurean tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kolme toisistaan poikkeavaa toteutusmuotoa: päiväopiskelu, monimuoto-opiskelu ja verkko-opiskelu. Kaikissa näissä toteutetaan laurealaista kehittämispohjaisen oppimisen pedagogiikkaa eli Learning by Developing (LbD) -mallia kuhunkin toteutustapaan sovelletulla tavalla.

LbD-mallissa lähtökohtana on aina aito työelämän kehittämistyöhön tai Laurean tutkimus, kehittämis- ja innovaatiohankkeeseen (TKI) liittyvä kehittämistehtävä. LbD-mallissa keskeistä on ohjaus eli opettaja systemaattisesti ohjaa ja antaa kehittävää palautetta ja näin tukee opiskelijaa ammatillisessa kasvussa.

LbD-mallilla tu­le­vai­suu­den työ­elä­mä­osaa­mis­ta oppimassa

Kehittämispohjainen oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista sekä asiantuntijuuden rakentamista ja jakamista tiimeissä. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa rakentaa opiskelijoiden ja opettajien verkostoja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Pedagogisen toimintamallimme kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti kehittämään ja kehittymään!

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 96,4% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2019)

Pedagogisia innovaatioita

Lisätietoja:

 • Pauliina Nurkka
 • Johtaja
 • Pauliina.Nurkka@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7885
 • Pauliina vastaa opiskelijoiden ohjauksen, urapalveluiden, opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukevien palveluiden sekä pedagogisen kehittämisen johtamisesta.