Rehtoraatti

Rehtorin alaisuudessa työskentelevät vararehtorit tukevat rehtoria ammattikorkeakoulun strategisessa johtamisessa.

 

Rehtoreiden muodostama rehtoraatti valmistelee korkeakoulun tulostavoitteet, tekee strategisia linjauksia ja mm. päättää vararehtoreiden vastuualueilleen valmistelemista menettelytapaohjeista. Rehtoraatti määrittää toiminta- ja tehtäväkohtaisten johtoryhmien sekä korkeakouluyksiköiden johtoryhmien tehtävät ja kokoonpanot. Rehtoraatti kokoontuu tarpeen mukaan tai n. kahdeksan (8) kertaa vuodessa.

Rehtoraatti avustaa rehtoria sekä hallitus- ja johtoryhmäasioiden valmistelussa ja hallitukselle, OKM:lle jne. tuotettavassa korkeakoulun raportoinnissa. 


Jouni Koski
, rehtori ja toimitusjohtaja
jouni.koski@laurea.fi

Kimmo Hannonen, vararehtori
Tukipalvelut
kimmo.hannonen@laurea.fi

Katri Ojasalo, vararehtori
Opetus
katri.ojasalo@laurea.fi

Sonja Ojanen, rehtorin assistentti
puh. 040 672 7790
sonja.ojanen@laurea.fi