Siirry sisältöön

Mitä on ristiinopiskelu?

 • Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa.
 • Sinulla on kotikorkeakoulussa voimassaoleva opiskeluoikeus, jonka perusteella voit suorittaa opintoja.
 • Sinun tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussasi.
 • Voit valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
 • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.
 • Varmista ennen ilmoittautumista toisen korkeakoulun opintojen soveltuvuus omaan HOPSiisi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa opettajatuutoriltasi tai opintopäälliköltäsi.

Ristiinopiskeluvaihtoehdot ja Laurean käytännöt

Kaikki tällä sivulla esitellyt opinnot ovat sinulle maksuttomia ja voit suorittaa omia tavoitteitasi tukevia opintoja. Muistathan kuitenkin varmistaa, että opinnot sopivat tutkintoosi. Opettajatuutorisi auttaa sinua opintosuunnitelmasi laatimisessa, jos olet epävarma toisen korkeakoulun opinnon soveltuvuudesta tutkintoosi.

Ristiinopiskeluverkostot

 • 3AMK
  • 3AMK on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittouma, jonka tarkoituksena on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään. Liittouman opintotarjonta on monialaista ja se on jaoteltu kymmeneen teemaan. Tarjonnassa on uniikkeja Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistoteutuksia, muita teemoihin sopivia toteutuksia 3AMK-korkeakoulujen tarjonnasta sekä laaja kieliopintotarjonta.
 • CampusOnline
  • Campusonline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen verkko-opintojaksotarjontaa kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta.
 • KiVANET
  • KiVANET-yhteistyöverkostossa on laaja tarjonta eri kielien oppimispolkuja A1-tasolta C1-tasolle. Kurssit ovat avoimia yhteistyöverkostossa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijoille. 

Ristiinopiskelukäytänteet

Laureaan toisesta korkeakoulusta saapuva ristiinopiskelija

Laurean opiskelijan ilmoittautuminen toisen korkeakoulun opinnoille