Siirry sisältöön

Ohjausta opiskelijalle

Laureassa opiskelijan ohjaus koostuu ohjauksesta opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistumisesta, osaamisen kehittymisestä ja uraohjauksesta sekä neuvonta- ja tukipalveluista.

Ohjaus ja neuvonta

Laurea tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuudet omien opintojen suunnitteluun, oman osaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen asetetussa tavoiteajassa. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat perehtyvät opintoihin, oppimisympäristöihin ja erilaisiin opintojen toteutustapoihin.  Vertaisohjaajat (opiskelijatuutorit) toimivat opiskelijoiden perehdyttäjinä.  Ohjaustoiminnassa kehitetään ryhmämuotoista ohjausta kokoamalla yhteen opiskelijoita, joilla on samankaltaisia tavoitteita esimerkiksi opintojen nopean etenemisen tai uratavoitteiden suhteen.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä tuetaan ja ohjataan opintojaksoilla tapahtuvan ohjauksen lisäksi harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Uraohjauksella opiskelijaa tuetaan tiedostamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä uramahdollisuudet ja vaihtoehdot seurauksineen. Häntä ohjataan tunnistamaan omat tavoitteensa työelämässä ja työllistymään.

Opiskelijalla on vastuu omista opinnoistaan. Opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden kokemista vahvistetaan opiskelussa. Opiskelija saa opinnoissaan tukea opettajatuutoriltaan, lehtoreilta, oman yksikkönsä opiskelijatuutoreilta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden toimijoilta.

Neuvonta- ja tukipalveluissa esimerkiksi opintotoimiston ja kirjaston henkilökunta ohjaa opiskelijaa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa tukevat myös muut toimijat, joiden kanssa Laurea tekee yhteistyötä: opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakunta Laureamko, seurakunnat ja muut toimijat.

Laureassa toimii myös erityisopettaja Pirjo Nieminen, johon voi olla yhteydessä erilaisiin opiskeluun ja oppimiseen liittyvien haasteiden yhteydessä, esim. lukivaikeuden toteamisessa ja tarvittaessa erityisjärjestelyjen tekemisessä.

Ota yhteyttä opintopäällikköön seuraavissa asioissa

 • Opinto-oikeuteen liittyvät erityiskysymykset ja päätökset
 • Hyväksilukuun liittyvä ohjeistus ja päätökset
 • Opintojen ohjauksen erityiskysymykset
 • Opintopäälliköt 

  Hyvinkää, Lohja ja Porvoo

  Satu Kaunio
  satu.kaunio@laurea.fi
  046 8567928

  Leppävaara

  Mari Koski
  mari.koski@laurea.fi
  040 1620189
   
  Arto Saloranta
  arto.saloranta@laurea.fi
  040 0425272

  Tikkurila 

  Tanja Tamminen
  tanja.tamminen@laurea.fi
  0400 114476

  Eija Mäkelä
  eija.makela@laurea.fi
  0405279862

  Otaniemi

  Hanna Naarmala
  hanna.naarmala@laurea.fi
  puh. 050 462 8997

  Verkkokampus

  Hanna Naarmala
  hanna.naarmala@laurea.fi
  puh. 050 462 8997

   

 

Opintotoimistot auttavat opiskelijoita

Opintotoimistoissa neuvotaan mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn ja opintojen yleiseen sujuvuuteen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opintotoimistossa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä virallisia asiakirjoja esim. opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä liikenneyhtiöiden alennuslippuhakemukset.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Jos mietit, missä haluaisit suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun, tai mitä haluaisit tehdä valmistumisen jälkeen, voit kääntyä Laurean ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen. Heidän kanssaan voit päivittää työnhakudokumenttejasi ja saada tukea oman osaamisen tunnistamiseen, tai omien ammatillisten mielenkiinnon kohteiden hahmottamiseen.