Siirry sisältöön

Ohjausta opiskelijalle

Laureassa opiskelijan ohjaus koostuu ohjauksesta opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistumisesta, osaamisen kehittymisestä ja uraohjauksesta sekä neuvonta- ja tukipalveluista.

Ohjaus, neuvonta ja erityinen tuki

Laurea tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuudet omien opintojen suunnitteluun, oman osaamisen kehittämiseen ja tutkinnon suorittamiseen asetetussa tavoiteajassa. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat perehtyvät opintoihin, oppimisympäristöihin ja erilaisiin opintojen toteutustapoihin.  Vertaisohjaajat (opiskelijatuutorit) toimivat opiskelijoiden perehdyttäjinä.  Ohjaustoiminnassa kehitetään ryhmämuotoista ohjausta kokoamalla yhteen opiskelijoita, joilla on samankaltaisia tavoitteita esimerkiksi opintojen nopean etenemisen tai uratavoitteiden suhteen.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä tuetaan ja ohjataan opintojaksoilla tapahtuvan ohjauksen lisäksi harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.

Uraohjauksella opiskelijaa tuetaan tiedostamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä uramahdollisuudet ja vaihtoehdot seurauksineen. Häntä ohjataan tunnistamaan omat tavoitteensa työelämässä ja työllistymään.

Opiskelijalla on vastuu omista opinnoistaan. Opiskelijoiden ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyden kokemista vahvistetaan opiskelussa. Opiskelija saa opinnoissaan tukea opettajatuutoriltaan, lehtoreilta, oman yksikkönsä opiskelijatuutoreilta sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden toimijoilta.

Neuvonta- ja tukipalveluissa esimerkiksi opintotoimiston ja kirjaston henkilökunta ohjaa opiskelijaa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Opiskelijaa tukevat myös muut toimijat, joiden kanssa Laurea tekee yhteistyötä: opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijakunta Laureamko, seurakunnat ja muut toimijat.

Laurea-ammattikorkeakoulun erityisopettaja on Marko Kallionpää, johon voit olla yhteydessä erilaisiin opiskeluun ja oppimiseen liittyvien haasteiden yhteydessä. Voit saada apua lukivaikeuksissa, keskittymis- ja tarkkaavuusongelmissa tai missä tahansa muussa erityisen tuen tarpeessa. Erityisopettaja voi tilanteestasi riippuen kirjoittaa lausunnon, jolla voit tietyissä tilanteissa saada menetelmällisiä tukikeinoja opintojesi aikana.
Erityisopettajan työhuone löytyy Tikkurilan kampukselta, mutta hän palvelee opiskelijoita koko Laureassa niin kampuksilla kuin verkossa.


Ota yhteyttä opintopäällikköön seuraavissa asioissa

 • Opinto-oikeuteen liittyvät erityiskysymykset ja päätökset
 • Hyväksilukuun liittyvä ohjeistus ja päätökset
 • Opintojen ohjauksen erityiskysymykset
 • Opintopäälliköt kampuksittain ja koulutuksittain: 

  AMK-koulutukset

  Leppävaaran kampus

  Marjo Pääskyvuori ja Arto Saloranta:

  • Liiketalouden koulutus
  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus
  • Palveluliiketoiminnan koulutus
  • Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus

   

  Eija Mäkelä:

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

   

  Mari Koski:

  • Service Business Management
  • Business Information Technology
  • Safety, Security and Risk Management
  • Hospitality Management and Service Design

   

  Otaniemen kampus ja verkko-opiskelijat

  Hanna Naarmala:

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus
  • Fysioterapeuttikoulutus
  • Sosionomikoulutus
  • Liiketalouden koulutus
  • Kaikki verkkotutkinnot

   

  Hyvinkään ja Lohjan kampukset

  Satu Kaunio:

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Sosionomikoulutus
  • Liiketalouden koulutus

   

  Porvoon kampus

  Eija Mäkelä:

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Sosionomikoulutus

   

  Tikkurilan kampus

  Tanja Tamminen:

  • Sosionomikoulutus
  • Rikosseuraamusalan koulutus
  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus

   

  Mari Koski:

  • Degree Programme in Social Services
  • Degree Programme in Nursing

   

  Eija Mäkelä:

  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Terveydenhoitajakoulutus
  • Liiketalouden koulutus
  • Tietojenkäsittelyn koulutus

   

  YAMK-koulutukset

  Eeva Lassila:

  • Kaikki YAMK-koulutukset

 

Opintotoimistot auttavat opiskelijoita

Opintotoimistoissa neuvotaan mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn ja opintojen yleiseen sujuvuuteen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opintotoimistossa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä virallisia asiakirjoja esim. opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä liikenneyhtiöiden alennuslippuhakemukset.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Jos mietit, missä haluaisit suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun, tai mitä haluaisit tehdä valmistumisen jälkeen, voit kääntyä Laurean ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen. Heidän kanssaan voit päivittää työnhakudokumenttejasi ja saada tukea oman osaamisen tunnistamiseen, tai omien ammatillisten mielenkiinnon kohteiden hahmottamiseen.