Siirry sisältöön

Ohjausta opiskelijalle

Laureassa opiskelijan ohjaus koostuu ohjauksesta opinnoissa, opiskelukyvyn vahvistumisesta, osaamisen kehittymisestä ja uraohjauksesta sekä neuvonta- ja tukipalveluista.

Opintojen ohjaus

Laureassa opiskelijan ohjaus on kokonaisvaltaista, jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, johon osallistuu koko oppimisyhteisö. Ohjauksen avulla Laureassa tuetaan opiskelijan oppimista, ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua sekä hyvinvointia. Opiskelijan oma aktiivinen rooli ohjauksen hyödyntämisessä on tärkeää.

Opettajatuutori

Opettajatuutori on opiskelijan lähiohjaaja. Hän auttaa opiskelijaa jäsentämään opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita, toiveita ja mahdollisuuksia. Tuutoroinnin tavoitteena on, että opiskelija tekee perusteltuja yksilöllisiä opintovalintoja, edistää omaa hyvinvointiaan ja valmistuu suunnitellussa tavoiteajassa. Opettajatuutorin kanssa opiskelija laatii ja ylläpitää henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS) ja käy HOPS-ohjauskeskusteluita.

Poikkeamo

Poikkeamo tarjoaa tutkinto- ja polkuopiskelijoille yleistä neuvontaa ja ensiohjausta ajanvarauksella  opiskelun käytänteisiin ja opiskeluhyvinvointiin liittyen.  

Opintopäällikkö

Opintopäällikkö ohjaa opiskelijoita opiskeluoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvissä asioissa sekä opintojen ohjauksen erityiskysymyksissä.

Opintotoimistot

Opintotoimistoissa neuvotaan mm. opiskeluoikeuteen, ilmoittautumismenettelyyn ja opintojen yleiseen sujuvuuteen sekä valmistumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi opintotoimistossa annetaan erilaisia opiskeluun liittyviä virallisia asiakirjoja esim. opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet sekä liikenneyhtiöiden alennuslippuhakemukset.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Laureassa on tarjolla myös monipuolista urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyvää ohjausta. Urapalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita oman osaamisen tunnistamisessa, ammatillisten mielenkiinnon kohteiden hahmottamisessa sekä työnhakudokumenttien päivittämisessä.