Siirry sisältöön

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa yhdistyvät verkko-opetus, lähiopetus ja itsenäinen opiskelu. Osa tutkinnosta suoritetaan omalla työpaikalla omaa työtehtävää ja työnantajaorganisaatiota kehittämällä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Merkonomitutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka ovat työsuhteessa
 • Hakuaika: 21.9.-5.10.2020
 • Ajoitus: 23.11. alkaen
 • Laajuus: 210 opintopistettä
 • Sijainti: Laurean Lohjan kampus, Vihdintie 1, 08100 Lohja
 • Hinta: Maksuton

Hakuaika koulutukseen on päättynyt ja valituille opiskelijoille on ilmoitettu valinnasta. Seuraavaa Merkonomista tradenomiksi-ryhmää ei ole vielä suunnitteilla. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, voit jättää yhteystietosi tämän sivun alla olevan lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan ryhmän ollessa suunnitteilla. Kannattaa tutustua myös avoimen AMK:n ja polkuopintojen tarjontaan.

Avoin AMK ja polkuopinnot

Laureassa käynnistyy merkonomeille suunnattu oma koulutusryhmä, jossa voit suorittaa tradenomi AMK-tutkinnon.  Opiskelu toteutuu pääosin omalla työpaikalla niin, että pääset kehittämään joko omaa työtehtävää tai työnantajaorganisaatiota esimerkiksi toteuttamalla kehittämisprojekteja. Koulutus on suunniteltu monimuotoisesti niin, että pystyt suorittamaan opinnot työn ohessa. Opinnoissa onnistumisen edellytys on sinun ja työnantajasi sitoutuminen koulutukseen.

Koulutuksen sisältö

Laureassa tradenomitutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista. Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Perusopinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten asiakaslähtöistä liiketoimintaa, markkinointia, palvelumuotoilua ja taloushallintoa. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös perusopintoihin.

Tässä koulutuksessa teet opintoja ensisijaisesti omaa työtä opinnollistamalla. Aiemmin hankittua osaamistasi voit joko hyväksilukea tai näyttää erillisellä osaamisen näytöllä.

Perusopinnot

Tradenomikoulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Service Business (Palveluliiketoiminta) (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Suuntautumisopinnot

Laurean liiketalouden koulutuksessa voit valita suuntautumisen (täydentävät opinnot) perusopintojen jälkeen.  Suuntautumisopintoja voit valita opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintojen tavoite

Koulutus on suunnattu työssäkäyville henkilöille, joilla on merkonomin tutkinto suoritettuna. Hakijalla tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta kahden vuoden työkokemus liiketalouden alan töistä.  Tradenomitutkinnon laajuus on 210 op ja voit suorittaa tutkinnon pääosin omalla työpaikallasi tapahtuvan oppimisen avulla kehittäen omaa työtehtävääsi tai työnantajaorganisaatiotasi.

Koulutus on suunniteltu niin, että pystyt suorittamaan kaikki opinnot työn ohessa. Opinnoissa onnistuminen edellyttää opiskelijan ja työnantajan sitoutumista yhteiseen kehittämiseen sekä opiskelijan omatoimisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opintojen alussa saat ohjausta omalta tutoropettajaltasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Opintojen suunnittelussa hyväksiluetaan aiemmat liiketalouden opinnot mahdollisuuksien mukaan tai voit osoittaa osaamisen näytöillä aiemmin hankkimaasi osaamista. Hankit tutkinnossa edellytettävää puuttuvaa osaamista etukäteen tehtävän suunnitelman mukaisesti omaa työtä tekemällä, eli sitä opinnollistamalla. Työn tekeminen kytketään tiiviisti opittavaan aiheeseen liittyvään teoriatietoon.

Opintojen toteutus

Opinnot on suunniteltu niin, että pääset aloittamaan 23.11.2020. Opetus toteutetaan hyödyntämällä monimuoto-opintoja, jossa yhdistyvät lähiopetus, verkko-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Opintoja opiskellaan ensisijaisesti kehittämällä omaa työnantajaorganisaatiota ja työtehtäviäsi. Huomioithan, että oman työnantajasi tulee olla sitoutunut tukemaan opintojasi ja työtehtävien tulee olla luonteeltaan, sisällöltään ja vaativuudeltaan sellaisia, että pystyt kehittymään tradenomiksi.

Ryhmän yhteisiä lähitapaamisia on tarpeen mukaan lukukaudessa 1-4. Lähitapaamisten ajankohdat tarkentuvat opintojen aikana ja niistä ilmoitetaan opiskelijoille hyvissä ajoin ennen tapaamisajankohtaa. Huomioithan kuitenkin, että opiskelijan henkilökohtaisesta opintopolusta ja osaamisesta riippuen voi lähipäivien määrä kuitenkin vaihdella.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 21.9.2020 klo 8:00 – 5.10.2020 klo 15:00 Opintopolussa. Vaadittavat liitteet (aikaisempi tutkintotodistus, työtodistus ja opintojen toteutussuunnitelma/motivaatiokirje) tulee liittää hakemukselle 12.10. 2020 klo 15:00 mennessä.

Valinta koulutukseen tapahtuu motivaatiokirjeen ja yksilö- tai ryhmäkeskustelun perusteella. Motivaatiokirjeen arviointi on hyväksytty/hylätty.

Kaikki motivaatiokirjeen hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksilö- tai ryhmäkeskusteluun, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja työnantajan sitoutumista koulutukseen. Keskustelun enimmäispistemäärä on 20 pistettä. Osa keskustelusta toteutetaan englanniksi.

Haun aikataulu

21.9.-5.10.2020 Hakuaika
15.10.2020 Kutsu yksilö- tai ryhmäkeskusteluun
22.-23.10. Yksilö- tai ryhmäkeskustelut
6.11.2020 Ilmoitus opiskelijavalinnasta
13.11.2020 Opiskelupaikan vahvistaminen

 

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä kun koulutus tulee seuraavan kerran tarjontaamme

Jos olet merkonomi ja sinua kiinnostaa opiskella tulevaisuudessa tradenomin tutkinto Laureassa ja toivot juuri merkonomeille suunniteltuja opintoja, jätä yhteystietosi alle. Olemme sinuun yhteydessä heti, kun seuraava Merkonomista tradenomiksi-ryhmä on tiedossa tai kun meillä tulee muuta juuri merkonomeille suunnattua tarjontaa.

Suostun siihen, että Laurea-ammattikorkeakoulu on minuun yhteydessä liittyen merkonomeille suunnattuun opintotarjontaan.