Siirry sisältöön

Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt

Tältä sivulta löydät ohjeet Laurea-ammattikorkeakoulussa suoritettavan valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen.

Jos hakija vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen hakemus yksilöllisitä järjestelyistä, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen syksyn 2020 yhteishaussa viimeistään 23.9.2020 klo 15.00 korkeakoulun hakijapalveluihin.

Jos teet valintakokeesi Laurea-ammattikorkeakoulussa, hakemus täytetään ja lähetetään liitteineen sähköisesti e-lomakkeella. Linkin lomakkeelle löydät sivun alareunasta luettuasi ensin seuraavat ohjeet.

Hakemuksen lähettäminen on mahdollista 2. - 23.9.2020 klo 15.00 välisenä aikana.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Hakemuksen liitteet

Muista lähettää myös vaaditut liitteet määräaikaan mennessä. Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika voidaan myöntää vain jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.

Hakemuksen käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Hakemus käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse tiedon yksilöllisistä järjestelyistä, johon sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty hakemus yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä AMK-valintakokeeseen

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä Laurean Ylempi AMK valintakokeisiin

Korkeakouluissa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/ ja https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/esteettomyys-ja-oppimisen-tuki-oppilaitoksissa/).