Siirry sisältöön

Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt

Tältä sivulta löydät ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen valintakokeisiimme.

Jos hakija vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen kevään 2023 toisessa yhteishaussa viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 korkeakoulun hakijapalveluihin.

Jos teet valintakokeesi Laurea-ammattikorkeakoulussa, hakemus täytetään ja lähetetään liitteineen sähköisesti e-lomakkeella. Linkin lomakkeelle löydät sivun alareunasta luettuasi ensin seuraavat ohjeet.

Hakemuksen lähettäminen on mahdollista 15.3.2023 klo 8.00 - 6.4.2023 klo 15.00 välisenä aikana.

Määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetyt pyynnöt käsitellään vain, jos se on valintakokeen aikataulut huomioiden mahdollista. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Jos et ole hakenut yksilöllisiä järjestelyitä määräaikaan mennessä, ole yhteydessä heti sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonne olet ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ei ole velvoitettu tarjoamaan yksilöllisiä järjestelyjä, mikäli niitä ei ole määräaikaan mennessä haettu.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemuksen liitteet

Muista lähettää myös vaaditut liitteet määräaikaan mennessä. Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Älä lähetä meille alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Huomaa, että itse otettuja kuvakaappauksia Omakanta-palvelusta tai muusta terveydenhuollon järjestelmistä ei hyväksytä.

Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Hakemuksen käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Hakemus käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse tiedon yksilöllisistä järjestelyistä, johon sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty hakemus yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä AMK-valintakokeeseen (linkki aukeaa 15.3.2023 klo 8.00)

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä Laurean Ylempi AMK valintakokeisiin (linkki aukeaa 15.3.2023 klo 8.00)

Korkeakouluissa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/ ja https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/esteettomyys-saavutettavuus-ja-oppimisen-tuki).