Siirry sisältöön

Valintakokeiden yksilölliset järjestelyt

Tältä sivulta löydät ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen valintakokeisiimme.

Jos hakija lukivaikeuden, sairauden tai vamman tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta.

Yksilöllinen järjestely voi olla esim. lisäaika, rauhallinen työtila, lääkinnällisen välineen käyttö kokeen aikana, ruudunlukijan käyttäminen jne.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemus täytetään ja lähetetään liitteineen siihen ammattikorkeakouluun, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen.

Hakemuksessa tulee olla eriteltynä hakijan pyyntö yhteishaun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin.

Hakemukseen lliitetään myös yksilöllisten järjestelyiden perusteena olevan todistuksen kopio. Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan.

Ilman liitettä hakemusta ei käsitellä.

Hakemus on toimitettava liitteineen kevään 2024 toisessa yhteishaussa ajalla 13.3. - 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos teet valintakokeesi Laurea-ammattikorkeakoulussa, hakemus täytetään ja lähetetään liitteineen sähköisesti e-lomakkeella. Linkin lomakkeelle löydät sivun alareunasta luettuasi ensin seuraavat ohjeet.

Määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetyt pyynnöt käsitellään vain, jos se on valintakokeen aikataulut huomioiden mahdollista. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Ammattikorkeakoulu ei ole velvoitettu tarjoamaan yksilöllisiä järjestelyjä, mikäli niitä ei ole määräaikaan mennessä haettu

Jos et ole hakenut yksilöllisiä järjestelyitä määräaikaan mennessä, ole yhteydessä heti sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonne olet ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen lliitetään yksilöllisten järjestelyiden perusteena olevan todistuksen kopio Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Älä lähetä meille alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Huomaa, että itse otettuja kuvakaappauksia Omakanta-palvelusta tai muusta terveydenhuollon järjestelmistä ei hyväksytä.

Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Hakemuksen käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Hakemus käsitellään siinä ammattikorkeakoulussa, jossa hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse tiedon yksilöllisistä järjestelyistä, johon sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty hakemus yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä AMK-valintakokeeseen

Hakemus yksilöllisistä järjestelyistä ylemmän AMK koulutuksen valintakokeisiin

Korkeakouluissa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/ ja https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/esteettomyys-saavutettavuus-ja-oppimisen-tuki).