Siirry sisältöön

Opintotarjonta

Tutustu tarjontaan, opintojen aikatauluihin ja mahdollisiin esitietovaatimuksiin ennen ilmoittautumista opinnoille.

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.


Opintotarjonta ja opintojen aikataulut

Kevään 2020 opintotarjonnan aikatauluja viimeistellään ja julkaisemme tarjonnan mahdollisimman pian, joten palaathan takaisin. Ilmoittautuminen avoimen AMK:n opiskelijoille tarkoitettuihin opintoihin alkaa 4.12.2019 klo 8.00. Opintojaksojen toteutustiedoissa opetusuunnitelmassa näkyvä ilmoittautumisaika koskee Laurean tutkinto-opiskelijoita.

Tutustu opintotarjontaan


Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, joten tarkista lähiopetuksen aikataulu aina ennen opintojen alkua ja saavu paikalle, kun opinnot alkavat.  Ennen ilmoittautumista tutustu myös avoimen AMK:n opintomaksuihin sekä peruutusehtoihin - rahoja ei palauteta opinto-oikeuden alkamisen jälkeen.

Opintojen aikataulut

Lisätietoja avoimesta AMK:sta antavat Sari Kinnaslampi ja Rosa Dahlqvist sähköpostitse osoitteessa avoinamk@laurea.fi

Projektiopinnot avoimessa AMK:ssa

Tiesitkö, että voimme tuoda tradenomiopinnot myös yritykseesi ja opinnot ovat kaikille mahdollisia?

P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat työskentelevät yhdessä yritysten kehittämisprojekteissa. Tradenomin tutkinnon voi suorittaa myös työskentelemällä omassa yrityksessä projektioppimismallin mukaisissa oman yrityksen kehittämisprojekteissa.

Kehittämisprojekteja voivat olla esimerkiksi erilaiset yritysten ja julkisten palveluiden kehittämishankkeet. Hankkeissa voidaan tutkia, havainnollistaa ja kehittää mm. palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita yritysten prosesseja, palveluketjuja ja palvelutuotteita.

Yrityksessä voidaan myös kouluttaa henkilökuntaa oman kehittämisprojektin avulla. Jos yrityksestä yksi tai useampi henkilö osallistuu projektioppimisen mallin mukaisesti kehittämisprojektiin opiskelijatiimin kanssa, hän voi saada tradenomin tutkintoon sisältyvän suorituksen opinnoista. Projektia voidaan tehdä joko Laurean tai yrityksen tiloissa ½ - 1 päivää viikossa projektista riippuen. Tutkintoon sisältyviä opintoja voi kerätä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Kehittämisprojektit ovat laajuudeltaan pääsääntöisesti 15 opintopistettä.

Opintomaksut/henkilö:
15 opintopisteen projekti (1 op/15 €) 225 €
Lukuvuosimaksu (rajattomasti opintopisteitä) 400 €

Lisätietoja Arja-Helena Meroselta, arja-helena.meronen@laurea.fi

Lue lisää projektioppimismallista

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Tutustu opintotarjontaan ja aikatauluihin opintotarjontataulukossa. Ilmoittautuminen on sitova ja opiskelumaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä (ellet ole maksanut vuosimaksua kuluvalle vuodelle aiemmin). Tarkista ennen ilmoittautumista opintojakson toteutuskieli, mahdolliset esitietovaatimukset sekä pakollista läsnäoloa vaativat lähiopetuspäivät. Mikäli ylemmän AMK-tutkinnon opintoja tarjotaan yksittäisinä opintoina, opintojaksoilla on esitietovaatimuksena aina aiempi korkeakoulututkinto.

Valitse ilmoittautumislomakkeella haluamasi maksuvaihtoehto (uusi vuosimaksu, aiemmin maksettu vuosimaksu, opintopistekohtainen maksu tai edellytykset täyttävä maksuvapaus) ja sen jälkeen opinnot, joille haluat ilmoittautua.

Laurean tutkinto- sekä avoimen AMK:n polkuopiskelijat voivat valita opintojaksoja koko Laurean tarjonnasta ja he ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän opiskelijan työpöydän (Pakki) kautta opintoihin ilmoittautumisaikoina. Laurean tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua oman ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelijoiksi.


Opintomaksut

Opintojaksokohtaisten maksujen, 15 euroa/opintopiste, kokonaishinta päivittyy valitsemiesi opintojen perusteella.

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu on 400 euroa. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä. Opintojaksoista, joista koituu ammattikorkeakoululle lisämaksua, kustannukset peritään opiskelijalta. Näitä ovat mm. ammattitaitoa edistävään harjoitteluun kohdistuvat ohjaus- ja suojavaatemaksut.

Jos olet valmistunut Laureasta ja saanut tutkintosi valmiiksi määräajassa (amk-tutkinto 3,5/4 vuotta ja YAMK-tutkinto 1,5 vuotta), voit suorittaa opintoja Laurean avoimessa AMK:ssa ilmaiseksi yhden vuoden (kahden seuraavan kokonaisen lukukauden) ajan valmistumisesi jälkeen. Yhden vuoden määräaika lasketaan virallisesti alkavaksi seuraavan lukukauden alusta (1.1. tai 1.8.), mutta voit käyttää oikeuttasi jo kuluvan lukuvuoden aikana valmistumisesi jälkeen, mikäli sopivia opintoja on alkamassa aiemmin. Tämä ei vähennä vuoden opiskeluoikeusaikaasi avoimessa AMK:ssa. HUOM! Maksuttomuus ei koske polkuopintoja (amk/YAMK), vaan polkuopinnoista maksat aina voimassaolevan hinnaston mukaisen vuosimaksun.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80 % opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun pääset opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk(at)laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen ja maksun palautukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Arviointi

Aito työelämäosaaminen tulee näkyväksi eri konteksteissa hieman eri tavoin. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja arvo-osaamisena sekä kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen.

Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen prosessien etenemistä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä saavutettuja tuloksia (Kehittämispohjaisen oppimisen strategia 2011).

Arvioinnille on asetettu monia kriteereitä: sen tulee olla oikeudenmukaista, monipuolista, luotettavaa, tehokasta ja systemaattista. Arviointi on tasapuolista eli riippumatonta arvioitavan iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Tätä tukee arvioinnin läpinäkyvyys. Tasa-arvoperiaatteen mukaisesti sukupuolisesti tai rodullisesti loukkaavan materiaalin tuottaminen opintojen yhteydessä ei ole hyväksyttävää, vaan se voi johtaa kurinpitotoimiin (esimerkiksi oppimistehtävän hylkäykseen).

Opintojaksot suoritetaan opintojaksokuvauksessa kerrotulla tavalla. Arvioinnissa noudatetaan Laurean tutkintosääntöä.

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti käyttäen seuraavaa asteikkoa:
kiitettävä (5),
hyvä (4 - 3),
tyydyttävä (2 - 1) ja
hylätty (0).

Opintojaksot, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (H/0), on mainittu erikseen.

Opintosuoritukset kirjataan Laurean opintosuoritusrekisteriin ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista annetaan opiskelijalle opintosuoritusote. 

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK

Sari vastaa yleisesti avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Tarja Laakkonen
koordinaattori, ylemmät AMK -tutkinnot

Tarja vastaa YAMK-polkuopintoihin liittyviin kysymyksiin.

avoinamk@laurea.fi