Siirry sisältöön

Toteemi

Toteemi-hanke tutkii ja kehittää käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Hankkeen tuloksena on luotu, jaettu ja juurrutettu ratkaisuja joustaviin opintopolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseen opiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn.

  • Toteutusaika:1.4.2017 - 31.12.2019
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Arto Saloranta

Toteemin tuloksena syntyy tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja, jotka vahvistavat korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä, monimuotoistavat korkeakoulujen työelämäyhteyksiä ja edistävät opiskelijoiden hyvinvointia.

Ratkaisuissa ylitetään korkeakoulun ja työelämän ja eri korkeakoulusektoreiden välisiä rajoja, ja integroidaan opiskelijan oppimista, työtä ja työllistymistä, työelämän innovaatiotoimintaa sekä yritysten uudistumista ja liiketoimintaa. On luotu pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen, uraohjaukseen sekä yhteistyöhön työelämän kanssa. Vertaisarvioinnin ja tutkimusperusteisuuden kautta korkeakouluilla on ajantasaista tietoa opintojen sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Toteemi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.