Siirry sisältöön

SotePeda 24/7

SotePeda 24/7 -hanke lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa tarvittavaa osaamista. Hanke tuottaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen ekosysteemin käyttämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.

  • Toteutusaika:1.3.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

SotePeda 24/7 -hanke tuottaa opintosisältöjä, jotka vastaavat sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opintosisältöjä tarjotaan hyödyntäen uusia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Näin opintopolut tehdään sujuviksi, ympärivuotisiksi ja digitaalisiksi.

Oppimisessa hyödynnetään mm. living labs -menetelmää, yhteiskehittämistä, MOOC-verkkokursseja, nano-oppimiskokonaisuuksia sekä osaamismerkkejä.

SotePeda 24/7 -hanke lisää sekä opettajien, opiskelijoiden että työelämän edustajien digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja palvelumuotoiluun liittyvää osaamista, mikä vahvistaa tulevaa sote-ekosysteemiä.

Hankkeessa kehitetään myös uusia yhteistyömuotoja koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan kesken. Uusien sote-alueiden ja alueellisten ammattikorkeakoulujen opetus- ja TKI-yhteistyön alustoiksi rakennetaan kehittämisyhteisöjä. Monialainen yhteistyö vahvistaa myös opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Yhteyshenkilö: