Siirry sisältöön

SotePeda 24/7 –hankkeen Talvipäivillä monialaista osaamista

SotePeda 24/7 –hankkeen Talvipäiviä vietettiin 15.-16.1. Laurean Tikkurilan kampuksella. Mukana oli lähes 50 hanketoimijaa eri puolilta Suomea.

Laurean koordinoima SotePeda 24/7 –hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. OKM:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on edistää osaamista sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämisessä ja kehittämisessä sekä osallistaa kansalaisia sotepalveluiden kehittämisprosesseihin.

Hankkeessa on mukana 24 suomalaista korkeakoulua. Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Jaana-Maija Koiviston toiminta-alueita hankkeessa ovat monitoimijuus ja työpajat. Lisäksi hänen vastuullaan on työpaketti 5:n koordinointi.

- Yhdessä työpaketti 6:n kanssa olemme suunnitelleet ja toteuttaneet jo kuusi tulevaisuustyöpajaa ympäri Suomea. Työpajoihin on kutsuttu mukaan kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä, yksityisen ja julkisen sektorin edustajia sekä opettajia ja opiskelijoita. Yhteistyö on ollut tiivistä, ja työllistävää, Koivisto naurahtaa. 

- Yhteistyö työpakettien välillä on kuitenkin toiminut hyvin, vaikka kaikki kokoukset onkin järjestetty etänä. Olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia, joita pystytään hyödyntämään jo nyt. 

Työpajoissa kehiteltyjä fasilitointityökaluja voidaan Koiviston mukaan hyödyntää esimerkiksi opetuksessa.

Kansalaiset mukaan kehittämisprosessiin

Hankkeen tärkeitä tavoitteita ovat Koiviston mukaan kansalaisten osallistaminen sotepalveluiden kehittämisprosessiin sekä siihen liittyvän osaamisen vahvistamisen. Perinteisesti prosessit on toteutettu yhden alan asiantuntijoiden keskuudessa ja kansalaiset ovat päässeet mukaan vasta palveluiden testaamisvaiheessa. Tähän halutaan muutos. 

- Kansalaisten tai kansalaisten edustajien, kuten kansalaisjärjestöjen tai esimerkiksi neljännen sektorin toimijoiden, ääni on saatava prosessissa aikaisemmin kuuluviin. Meidän on pohdittava, miten tämä mahdollistetaan ja mitä se edellyttää osaamiselta, Koivisto painottaa.  

Eri alojen osaajat täydentävät toisiaan

Mahdollisimman monipuolisen osaamisen takaamiseksi hankkeessa ja työpakettien sisällä pyritään monialaisuuteen. Mukana on toimijoita muun muassa sosiaali- ja terveys- sekä IT-alalta. Palvelumuotoilun kehittämisen tueksi mukaan on otettu myös muotoilijoita. 

- Eri alan toimijat täydentävät hyvin toisiaan. Meillä sote-alan ihmisillä on tarvittavaa substanssiosaamista ja esimerkiksi muotoilijoilla taito kehittää palveluprosesseja, Koivisto kertoo tyytyväisenä.  

Opettaja Minna Tiainen Tampereen ammattikorkeakoulusta vastaa hankkeessa osaamiskuvauksista. Hän korostaa työpakettien välisen yhteistyön merkitystä sekä eri alan asiantuntijoiden tietotaidon ja osaamisen yhdistämistä.

- Työpaketteja ja asiantuntijoita on tässä hankkeessa paljon. Tavoitteena on, että kaikki työpakettien sisäinen osaaminen ja tuotettu tieto pystytään tulevaisuudessa yhdistämään ja hyödyntämään. 

Kaksipäiväisten Talvipäivien aikana työpakettien tehtävänä oli muun muassa miettiä omaa osuuttaan osaamisen määrittelyssä. Ohjelmaan kuului sekä yhteisiä seminaareja että työpajatyöskentelyä. Koivisto ja Tiainen ovat yhtä mieltä siitä, että kasvokkaiset kohtaamiset hankkeen eri toimijoiden kanssa parantavat myös verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Lisäksi he painottavat jatkuvan verkostoitumisen tärkeyttä.
 
Tulevan kevään aikana työpaketit järjestävät työpajoja erilaisilla kokoonpanoilla. Esiin nousevia teemoja tulevat olemaan ainakin eettinen osaaminen sekä tulevaisuuden osaaminen. Seuraavaa kaikille yhteistä tapahtumaa on kaavailtu ensi syksylle.