Siirry sisältöön

ServBis - Palveluosaamista pk-yrityksiin

Projektin päätavoitteena on kehittää ja levittää sellaisia konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja, jotka helpottavat pk-yritysten palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan omaksumista.

  • Toteutusaika:1.1.2011 - 31.3.2012
  • Rahoittaja:Tekes
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

ServBis-hankkeessa kolme pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua, HAAGA-HELIA, Laurea ja Metropolia, tutkivat ja kehittivät yhdessä palveluosaamisen siirtoon ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä yleistettäviä toimintamalleja yritysyhteistyössä. Mukana hankkeessa oli 6 yritystä eri toimialoilta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja levittää sellaisia konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja, jotka helpottavat yritysten palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan omaksumista. Toimintatutkimuksen keinoin tutkijat kartoittivat sopivia menetelmiä. Lisäksi haastattelututkimuksella selvitettiin yrityksen nykyinen palveluosaamisen taso. Yritysyhteistyössä valikoitiin kullekin yritykselle useampi menetelmä kokeiltavaksi. Yritykset pystyivät suurelta osin vaikuttamaan projektin sisältöön ja omien menetelmien valintaan.  Tutkimusryhmä seurasi ja osallistui menetelmien kokeiluun. Yritysten kokemukset menetelmistä kerättiin ja niiden avulla muokattiin toimintamallia.

Yhteyshenkilö: