Siirry sisältöön

Resilienssi ja tulevaisuususko

  • Toteutusaika:1.10.2018 - 30.6.2020
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka auttaa tunnistamaan opiskelijoiden opintoja haittaavia tekijöitä varhaisessa vaiheessa. Tätä arviointivälinettä on mahdollista hyödyntää käytössä olevien ja kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuuden arvioinnissa.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja uuden lainsäädännön mukanaan tuomassa tilanteessa. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti. 

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Yhteyshenkilö: