Siirry sisältöön

Pumppu

Hankkeessa kehitettiin hyvinvointipalveluita hyödyntäen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin osaamista mahdollisimman tehokkaasti kansalaisen parhaaksi.

  • Toteutusaika:1.5.2011 - 31.5.2014
  • Rahoittaja:EAKR 2007-2013
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Laurean osahankkeessa keskityttiin kolmeen kohdejoukkoon: sydän- ja diabetespotilaisiin, syrjäytymisvaarassa oleviin työttömiin sekä vammaisten lasten ja nuorten perheisiin.

Tavoitteena oli hyvinvointipalveluiden saumaton yhteennivominen kansalaiselle mielekkäiksi, hoitopolun mukaisesti eteneviksi kokonaisuuksiksi.Kun palveluiden kokonaisuus perustuu käyttäjälähtöisiin, tunnistettuihin tarpeisiin ja tulevien tarpeiden ennakointiin, tuetaan samalla kansalaisten valtaistumista omien asioidensa hoidossa. Myös motivaatio palveluiden käytölle paranee, ja palvelupolulta putoamisen ja syrjäytymisen riski pienenee. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa, jolloin keskeiseksi nousee myös asiakkaiden motivointi hoitoon sitoutumiseen.

The Extra-Terveellinen - terveyttä edistävä peli nuorille!
Laurean Pumppu-hankkeessa valjastettiin myös pelit  terveyden edistämiseen. Pelissä ulkoavaruudesta saapuu muukalainen vaihto-oppilaaksi, ja nuori saa opettaa hänelle hyviä elämäntapoja  maapallolla.

Peli noudattaa nuorten peleissä suosittua seikkailupelin muotoa, jossa käyttäjä saa itse kokeillen siirtyä paikasta toiseen, ilman tiukasti määriteltyä toimintajärjestystä. Tarkoituksena on oppia pelaamisen aikana hauskasti, ”vääriä” valintojakin tehden! Kokeile miten käy!

http://extra-terveellinen.fi

Hankkeen julkaisut

 

Pumppu-hanke oli ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jonka rahoittajana toimi Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö. Hanketta toteutettiin Etelä-Suomen EAKR-alueella vuosina 2011-2014.