Siirry sisältöön

Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi

Polku houkuttelee yrittäjiä pääkaupunkiseudulle

  • Toteutusaika:1.1.2015 - 31.8.2017
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Yrittäjyys
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena oli luoda yrittäjän kannalta kiinnostava palvelukokonaisuus prestartup- vaiheeseen sekä tukea tehokkaammin uusia kasvuyrittäjiksi aikovia ja saada näin laadukkaita kasvuyritysaihioita. Tavoitteena oli myös kehittää prestartup-palveluita, jotka tukevat yritysidean eteenpäin viemistä, tiimin rakentamista sekä yritystoiminnan aloittamista. Samalla luotiin ja kehitettiin verkostoja sekä testattiin erilaisia co-working tiloja.

Yritysidean omaaville henkilöille tarjottiin erilaisia palveluita kuten henkilökohtaisia tapaamisia sekä erilaisia tilaisuuksia tiimin täydentämiseen, rahoituksen hakemiseen, osakassopimuksen laatimiseen sekä yleisesti idean ketterään kehittämiseen. Yrittäjyysekosysteemin muiden toimijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä, jotta vähennettäisiin palveluiden päällekkäisyyksiä sekä tiedottaminen paranisi.

Hankkeen pääasiallisina kohderyhminä ovat olleet startupin perustamista harkitsevat tiimit tai juuri yrityksensä perustaneet tiimit, jotka tarvitsevat tukea ja sparrausta. Samoin startupin perustamista valmistelevat henkilöt, joilla ei ole omaa hyvää ideaa ja henkilöt, joilla on idea, mutta puuttuu kriittisiä resursseja. Samoin mukaan haluttiin kokeneita sarjayrittäjiä, joilla on liike-elämän kokemusta jaettavaksi uusille yrittäjille sekä toimivia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, joilla on omasta kehityksestään ja tutkimuksestaan syntyneitä, hyödyntämättömiä liikeideoita välitettäviksi kasvuyrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille.

Hankkeen aikana eri tapahtumiin on osallistunut yli 3000 startup-yrittäjyydestä kiinnostunutta. Neuvontaa on saanut noin 200 tiimiä. Hankkeen aikana kehitettyjä ja hyödynnettyjä uusia tapahtumia tai konsepteja on jatkettu hankkeen eri toimijoiden toimesta. Hankkeen aikana kehitettiin Turbiini kiihdyttämö-konsepti, jota toteutetaan tällä hetkellä Metropolia Ammattikorkeakoulun eri kampuksilla. Hankkeen lopussa toteutettiin 10 Days 100 Challenges-yhteiskehittämisen intensiivinen ohjelma, jota on hankkeen jälkeen toteutettu Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) alla.

Hankkeella on ollut vaikutusta yrittäjyysekosysteemin eri toimijoihin ja heidän yhteistyönsä tiivistämiseen sekä erilaisten palveluiden testaamisen kautta yrittäjyydestä kiinnostuneisiin. Hankkeen aikana syntyi myös uusia palveluita.


Projektin muut toteuttajat:
Helsingin kaupunki (NewCo Helsinki/pääpartneri), Aalto-yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja
Vantaan kaupunki (Turbiini). Espoon kaupunki on ollut mukana rahoittajana.

Hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/helsinkigrowthalliance/