Siirry sisältöön

MOTIVE - Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto

Hankkeessa etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä, kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita.

  • Toteutusaika:1.1.2016 - 31.12.2018
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Teppo Leppälahti

Hanke etsii ratkaisua kasvavaan nuorisotyöttömyyteen. Työelämä muuttuu - työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta.

Hankkeessa etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä. Hankkeessa kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Samalla lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa rakentamalla yhteistyötapoja, jotka edistävät nuorten joustaa siirtymää.

Yhdessä hanketoteuttajat muodostavat verkoston, joka kohtaa valtaosan Hyvinkää-Riihimäen alueen nuorista.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaista pedagogiikkaa, yhteisiä oppimisympäristöjä, yrittäjyysorientoitunutta ammatillista osaamista sekä nuorten joustavia siirtymiä ja työllistymistä tai itsensä työllistämistä paremmin tukevia yhteistyötapoja ja –rakenteita.

Yhteyshenkilö: