Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntijat verkossa

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa ESR osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Karoliina Nikula

Kokemusasiantuntijat verkossa –hanke auttaa kokemusasiantuntijoita kehittymään työelämän vaatimissa digitaidoissa. Hankkeen esittelyvideon voit katsoa täältä Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen aloitusesittely - YouTube

Hankkeen alussa on tehty taustaselvitys, jossa on kartoitettu kokemusasiantuntijoiden itsensä ja heitä palkkaavien organisaatioiden näkemyksiä kokemusasiantuntijoiden digitaitojen tasosta ja digitaitojen vaatimuksista työelämässä. Taustaselvityksen perusteella hankkeen kohderyhmän digiosaamisen taso on melko alhainen, kuitenkin oppimishalu on korkea. Selvityksestä voit lukea esim. täältä (Kokemusasiantuntijoiden digitaalisen osaamisen taso ja lisäkoulutuksen tarpeet – kokemusasiantuntijoiden näkökulmia kehittämistyön pohjaksi | Laurea Journal) ja täältä (Kokemusasiantuntijoita työllistävien organisaatioiden edustajien näkemyksiä kokemusasiantuntijoiden verkkotyöstä | Laurea Journal).

Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijakoulutusta vastaamaan etänä toteutettavan kokemusasiantuntijatyön vaatimuksiin. Hankkeessa vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja tarjoamalla koulutusta mm. raportointiosaamiseen, sosiaaliseen median käyttöön, esiintymiseen, vuorovaikutukseen, videon tekoon ja tutkimusmenetelmäosaamiseen. Samalla vahvistetaan digitaitoja, oman oppimistyylin tunnistamista ja taitoja osallistua koulutukseen ja työelämään. Hankkeessa vastataan kasvaneeseen verkkovälitteisten palvelujen kysyntään vahvistamalla valmiuksia tuottaa ja kehittää matalan kynnyksen verkkoauttamismuotoja. Koronapandemian myötä kokemusasiantuntijoidenkin työtehtävät siirtyivät digialustoille ja etätyöpisteisiin. Hanke auttaa kokemusasiantuntijoita työn digitaalisessa murroksessa antamalla heille valmiuksia muuttuneessa työelämässä toimimiseen.

Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijatyön menetelmiä ja toimintatapoja verkkovälitteisesti digialustoilla esimerkiksi ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Yhteiskehittämisenmenetelmät ovat digivälitteisiä ja sisältävät digivälitteistä vuorovaikutusta. Hankkeessa on hyödynnetty myös palvelumuotoilua. Vertaisuuden ja yhteisöllisyyden tuen tarpeeseen vastataan tarjoamalla etätyönohjausta yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. 

Kokemusasiantuntijoiden jatkopolkuja vahvistetaan esimerkiksi digitaitojen tarkistuslistalla (check list) ja yksilöllisellä tuella sekä paikannetaan piilotyöpaikkoja. Piilotyöpaikoista voit lukea esim. täältä Kokemukseen perustuvien asiantuntijoiden paikannuksia työelämässä | Laurea Journal. Hankkeessa on koulutettu myös kevytyrittäjyydestä. Hankkeessa tehtävät työnohjauskokeilut tukevat näitä jatkopolkuja. Koulutuksen avulla pyritään avaamaan kokemusasiantuntijoille uusia työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen aikana luotiin rikos- ja päihdetaustaisten työhön poluttamisen malli, jonka esittelyn voi katsoa täältä Rikos- ja päihdetaustaisten TYÖHÖN POLUTTAMISEN MALLI by Valo-Valmennus.

Hankkeessa tehdään näkyväksi kokemusasiantuntijatyötä mahdollisimman laajasti eri näkökulmista (esim. Kokemusasiantuntija hyvinvoinnin edistäjänä | Laurea Journal) ja kokemusasiantuntijoiden osaamista (voit lukea lisää täältä Kokemusasiantuntijoiden osaaminen näkyviin | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijoiden osaaminen verkkovälitteisessä auttamisessa | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijat tuovat mukanaan osaamistaan ja kokemuksiaan korkeakouluyhteisöön | Laurea Journal). Kokemusasiantuntijalähtöisyys on olennaista viestinnässä (esimerkkejä artikkeleista, joissa kokemusasiantuntijoita kirjoittajina: Kohtaamattomuus satuttaa – kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijuus - vapaaehtoistoimintaa vai palkkatyötä? | Laurea Journal).  

Syksyllä 2022 ja keväällä 2023 järjestettiin Digiteemawebinaareja, joissa käsiteltiin kokemusasiantuntijoiden työelämän kannalta tärkeitä digitaitoja. Tallenteet on nähtävissä täältä.

Keväällä 2023 julkaistiin kaksi podcastsarjaa. Kokemusäänellä -sarjassa syvennyttiin kokemusasiantuntijuuden eri teemoihin vierailevien kokemusasiantuntijoiden, kokemustaustaisten ihmisten ja asiantuntijoiden johdolla. Kuuntele Kokemusäänellä podcastit täältä. Elämänpolkuja kokemusäänellä -podcast sarja tuotettiin osana verkkoauttamisen menetelmien pilotointia. Sarjassa kolme KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyttä naista kertoo elämäntarinansa. Laurean sosionomiopiskelijat Jade Juuti ja Janne Kumpula tekivät opinnäytetyönä podcasteihin liittyvän työkirjan kuntoutumisen tueksi. Työkirjaa pilotoitiin Kuopion vankilassa kesäkuussa 2023. Voit lukea Kokemusäänellä- podcastit ja työkirja kuntoutuksen tukena -opinäytetyön täältä. Kuuntele Elämänpolkuja kokemusäänellä -podcastjaksot täältä.

Hankkeen viestinnällä pyritään vaikuttamaan laajemmin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja asenteisiin, jotta rikos- ja päihdetausta ei estäisi työllistymistä, ja jotta kokemusasianatuntijat tunnistettaisiin paremmin osaksi sosiaalialan toimintakenttää. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Keijo-kokemusasiantuntijakoulutuksen, Stop Huumeille ry:n, VVA:n, Irti rikoksista ry:n, ja monen muun toimijan kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kokemusasiantuntijat työskentelevät yhdessä mm. sosiaalialan vaikuttamistyö opintojaksoilla (opintojaksoyhteistyöstä voit lukea täältä Sosiaalialan vaikuttamistyöstä – vaikuttavaa yhteistyötä opintojakson, hankkeen ja kokemusasiantuntijoiden välillä | Laurea Journal).  

Kokemusäänellä -dokumentti

Kokemusäänellä - dokumentissa syvennytään rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden työelämään.

Omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ennakkoluuloista jakavat koulutetut kokemusasiantuntijat Laura ja Tony sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijäksi kouluttautunut, omakohtaista kokemustaan työssään hyödyntävä Miska Nyman Suomen Romanifoorumilta. Kokemusasiantuntijoiden lisäksi ääneen pääsevät myös Sininauhasäätiön kehitysjohtaja Leena Rusi, Hämeenlinnan vankilan yksikön johtaja Anni Karnaranta sekä Vaasan vankilan pastori Juha Haapaniemi. 

 

Tutustu Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen posteriin (pdf), joka kokoaa linkkejä hankkeen toimintakauden 2021-2023 aikana toteutettuihin sisältöihin kuten Podcasteihin, YouTube-videoihin ja tallenteisiin digiteemaan liittyvistä webinaareista. Löydät myös linkkejä kymmeniin artikkeleihin, joita hanketoimijat yhdessä verkostonsa kanssa kirjoittivat kokemusasiantuntijuuden teemasta. 

Tallenna posteri itsellesi myöhempää käyttöä varten, sillä luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa on kertynyt paljon!

Lisätietoa: 
Lehtori Tiina Leppäniemi
Puh. +358 40 7773934
Sähköpostiosoite tiina.leppaniemi@laurea.fi

 

Kokemustiedon hyödyntäminen Rikosseuraamuslaitoksessa -verkkoauttamisen pilotit webinaaritallenne

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen päätöswebinaarissa syvennyttiin hankkeessa toteutettuihin verkkoauttamisen kokeiluihin kolmessa eri Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä. 

Kuopion vankilaan pilotoituja ”Elämänpolkuja kokemusäänellä” -podcasteja esittelee hanketyöntekijä Johanna Kurki Laurea-ammattikorkeakoulusta ja podcasteihin liittyvää ”Minun elämäni” -työkirjaa rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija Janne Kumpula. Käyrän vankilassa pilotoitiin kokemusasiantuntijan yksilötapaamisia, joista ovat kertomassa kokemusasiantuntija Tommi Tamminen Valo-valmennusyhdistyksestä ja vankilan ohjaaja Maarit Nieminen. Hämeenlinnan vankilan tulo-osaston pienryhmämuotoisista verkkotapaamisista kertoo ohjaaja Tuula Tick Valo-valmennusyhdistyksestä. Webinaarissa kuultiin myös Laurea-ammattikorkeakoulun hankeasiantuntija ja sosiaalialan lehtorin Katri Kärkkäisen arvokkaita kommentteja pilottien vaikuttavuudesta. Tilaisuuden juonsi sosiaalialan yliopettaja ja hankepäällikkö Karoliina Nikula Laurea-ammattikorkeakoulusta. Webinaari järjestettiin tiistaina 29.8.2023. Tallenteen tekstitykset saatavilla suomeksi ja englanniksi.

 

 

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

 

Yhteyshenkilö: