Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntijat verkossa

Hankkeella kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa vastaamaan verkkoauttamisen tarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on: 1) vahvistaa kohderyhmän digitaalisia taitoja; 2) lisätä rikos- ja päihdetaustaisten mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen; 3) kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntioiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa ESR osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteyshenkilö:

Valo-valmennusyhdistys

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke