Siirry sisältöön

AMK-Kiertotalous - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

KiertotalousAMK-hankkeessa uudistetaan monialaista ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi ja avoimemmaksi edistämällä kiertotalousosaamista ja yhteistyötä ammattikorkeakouluissa korostaen kansainvälisyyttä. Suunnittelussa ja pilotoinnissa käytetään Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja -toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntämällä mukana olevien 19 ammattikorkeakoulun vahvuuksia. Oppimisympäristöjen toimivuutta testataan ammattikorkeakoulujen eri osaamisalojen kiertotalousopinnoissa. Uudenlaisen yhteistyön kokemukset ja hyvät käytänteet saatetaan pysyväksi osaksi AMK-kenttää, ja samalla vakiinnutetaan kiertotalousnäkökulmat osaksi opintosuunnitelmia.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankekuvaus

Kiertotalous-AMK -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 19 ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämishanke, jossa on kaksi päätavoitetta. Yleisenä tavoitteena on lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa ja tki-työssä. Koulutuksen kehittämistavoitteena on kiertotaloutta edistävän laadukkaan, avoimen ja kansainväliset näkökohdat huomioivan opetuksen suunnittelu ja pilotointi eri aloilla ja sisällöissä.

Koulutuksen kehittäminen perustuu uusien yhteistyömallien kokeilemiseen ja käyttöönottoon ammattikorkeakoulujen ja niiden eri alojen kesken. Käytännön opetus- ja tki-toiminnassa tavoitteena on luoda sekä uudenlaisia, yhteistyötä korostavia menetelmiä ja työtapoja sekä parantaa jo käytössä olevia. Käynnissä olevaan hanketoimintaan liittyvät synergiat kartoitetaan. Koulutuksen uudistaminen pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin Teollisuus 4.0 ajattelu- ja toimintamalleihin, joiden konkreettisena tavoitteena on muun muassa eri toimijoiden välisten teollisten symbioosien edistäminen.

Opetuksen kehittämisen kautta tunnistetaan liiketoimintapotentiaaleja paremmin ja voidaan kaupallistaa ne aikaisemmassa vaiheessa. Koulutuskulttuuri muuttuu avoimemmaksi ja opiskelijoiden ristiinopiskelu helpottuu. Hankkeella vahvistetaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan, koulutuksen ja opiskelun yhteyttä. Opetusta kehitetään niin, että se sopii paremmin kansainväliseen toimintaympäristöön ja -kumppanuuksiin sekä valjastaa digitalisaation tehokkaan oppimisen välineeksi.

Yhteyshenkilö: