Siirry sisältöön

Johtaminen käyttäytymismuutoksen avaimena luotaessa tekoäly- ja kyberturvallisuuskulttuuria

LEADBEHA kartoittaa pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviä koulutustarpeita. Lisäksi pilotoidaan koulutusmallia, jossa tutkintokoulutuksen opintojaksoja räätälöidään ja tarjotaan jatkuvan oppimisen idean mukaisesti pienten- ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamisen päivittämiseen. Mukana on kuusi korkeakoulua Suomesta ja Laurea toimii koordinaattorina. Lisätietoja antavat: jyrki.suomala@laurea.fi ja suvi.karkas@laurea.fi

  • Toteutusaika:1.8.2019 - 31.12.2022
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teema:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
  • Projektipäällikkö:Jyrki Suomala

LEADBEHA pilotoi ja tuottaa uuden koulutusmallin Suomeen, jossa tarjotaan perinteisesti vain tutkinto-opiskelijoille tarkoitettua korkeakoulutusta yrityksille ja muille organisaatioille täydennyskoulutuksena.