Siirry sisältöön

Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät

Laurea on valittu toteuttajaksi Sisäministeriön hankkeeseen, joka keskittyy rajanylitykseen liittyvän kehityksen ennakoimiseen. Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät-hankkeen toimeksiantajana on Sisäministeriön alainen Rajavartio-osasto. Hanke rahoitetaan Ulkoasiainministeriön Itämeren, Barentsin ja Arktisen yhteistyön IBA-rahoitusinstrumentista, ja selvitystyö toteutetaan vuoden 2015 aikana. Selvitystyön päätavoite on tuottaa tietoa niistä tekijöistä, joiden muutosvaikutuksen koetaan vaikuttavan eniten Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän liiketoiminnan sekä henkilöliikenteen kehitykseen. Lisäksi selvitetään, mitä liikenneväyliä vastaajat käyttäisivät, jos heidän kuvaamansa esteet poistuisivat.

  • Toteutusaika:1.1.2015 - 31.1.2016
  • Rahoittaja:Sisäministeriö
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Laurea on valittu toteuttajaksi Sisäministeriön hankkeeseen, joka keskittyy rajanylitykseen liittyvän kehityksen ennakoimiseen. Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät-hankkeen toimeksiantajana on Sisäministeriön alainen Rajavartio-osasto. Hanke rahoitetaan Ulkoasiainministeriön Itämeren, Barentsin ja Arktisen yhteistyön IBA-rahoitusinstrumentista, ja selvitystyö toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Selvitystyön päätavoite on tuottaa tietoa niistä tekijöistä, joiden muutosvaikutuksen koetaan vaikuttavan eniten Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän liiketoiminnan sekä henkilöliikenteen kehitykseen. Lisäksi selvitetään, mitä liikenneväyliä vastaajat käyttäisivät, jos heidän kuvaamansa esteet poistuisivat. Hankkeesta hyötyvät muun muassa Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikkojen ja niiden varustamiseen osallistuvat tahot, tutkimusyhteisöt, julkinen valta ja elinkeinoelämä. Hankkeen uutuusarvona on luoda rajanylitystä ennakoiva malli, niin kutsuttu rajanylitysbarometri. Laurea ja Rajavartiolaitos julkaisevat selvitystyön loppuraportin sekä järjestävät loppuseminaarin.

Yhteyshenkilö: