Siirry sisältöön

Interacting network of intelligence and securIty practitioners with industry and academia actors

NOTIONES saattaa yhteen teknologiatuottajat ja tiedusteluviranomaiset. Ideana on toisaalta esitellä viranomaistoimijoille, millaisia innovaatioita on jo olemassa taistelussa terrorismia vastaan ja toisaalta selvittää, millaisia tarpeita tiedusteluviranomaisilla on taistelussa radikalisoitumista vastaan. Lopputuloksena on olemassa olevan teknologian parempi hyödynnettävyys sekä syötteitä teknologiatuottajille uusista tarpeista terrorismin torjunnassa. Tehokas teknologisten sovellusten hyödyntäminen on edellytys terrorismin torjumiseen tähtäävässä tiedustelutoiminnassa. NOTIONES tuo yhteen viranomaistoimijat ja teknologiatuottajat, jotta ymmärrys teknologisten työkalujen hyödynnettävyydestä vahvistuisi. Hanke selvittää viranomaistoimijoiden tarpeita ja olemassaolevia teknologisia sovelluksia terrorismin torjunnassa. Hankkeessa teknologiatuottajat saavat paremman kuvan viranomaistarpeista kehittääkseen uusia innovaatioita terrorismin torjuntaan. Viranomaistoimijat taas saavat ensikäden tietoa olemassa olevista tai suunnitteilla olevista teknologisista työkaluista. Lisätietoja: www.notiones.eu Yhteystiedot: Pasi Hario Projektipäällikkö pasi.hario@laurea.fi +3585406309106

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2026
  • Rahoittaja:H2020 Societal Challenges
  • Tutkimusohjelma:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Pasi Hario