Siirry sisältöön

From co-production to co-creation

CoCo tutkimusprojektissa testataan, miten service design-menetelmiä käyttäen voidaan tukea yhteistä arvontuotantoa B-to-B suhteissa. Tavoitteena on siltä pohjalta kehittää malleja ja konkreettisia johtamisen välineitä, joiden avulla voidaan parantaa yhteisen arvonluonnin ja palvelujen yhteiskehittämisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

  • Toteutusaika:1.10.2010 - 31.5.2013
  • Rahoittaja:Tekes
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka, palvelulogiikka, on menestyksen avain 2010-luvulla, kun kaikki liiketoiminta on enemmän tai vähemmän palveluliike-toimintaa. Palvelulogiikka korostaa yhteisen arvontuotannon ja palvelujen yhteiskehittelyn merkitystä liiketoimintasuhteissa. Arvoa luodaan yhdessä asiakkaan kanssa (co-creation) ja arvon määrittelee vain asiakas. Asiakkaan osallistumista palvelujen tuottamiseen (co-production) on yksi palvelujen keskeisimpiä ominaispiirteitä ja sitä on korostettu jo pitkään. Tämä on kuitenkin selvästi edellistä kapeampi näkökulma, koska sen mukaan palveluorganisaatio yksin määrittää asiakkaille tuotettavan arvon ja asiakkaan roolin palvelun
tuottamisessa. Tässä tutkimusprojektissa testataan, miten service design-menetelmiä käyttäen voidaan tukea yhteistä arvontuotantoa B-to-B suhteissa. Tavoitteena on siltä pohjalta kehittää malleja ja konkreettisia johtamisen välineitä, joiden avulla voidaan parantaa yhteisen arvonluonnin ja
palvelujen yhteiskehittämisen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Tutkimusprojekti koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa (WP1) täsmennetään tutkimusagenda yhteistyössä projektin osapuolten kanssa. Toisessa vaiheessa (WP 2) haastattelujen ja havainnointien avulla selvitetään, miten co-production/co-creation ilmenee osallistuvien KIBS- ja kaupan alan yritysten liiketoiminta-suhteissa. Toisen vaiheen pohjalta kolmannessa vaiheessa kehitetään ja testataan pääasiassa service design-menetelmiä käyttäen uusia toimintatapoja ja malleja (WP 3a) sekä kehitetään virtuaalinen alusta (WP 3b) tukemaan yritysten yhteistä arvontuotantoa ja palvelujen yhteiskehittelyä. Neljännessä kokonaisuudessa (WP 4) panostetaan projektissa syntyneen osaamisen, mallien ja virtuaalisen alustan mahdollisimman laajaan levittämiseen. Tiedon levittäminen alkaa jo projektin alussa ja jatkuu läpi projektin. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Cambridgen yliopiston ja VTT:n kanssa.