Siirry sisältöön

Enhanced Programme Leadership for Diversity Management in Higher Education

Korkeakouluopintojen saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen. IDM-hankkeen kohderyhmänä ovat tutkintojen päätöksentekijät. Pyrkimyksenä edistää inklusiivisia käytäntöjä opintoihin hakemissa, tutkintojen rakenteissa, ops-suunnittelussa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä arviointi- ja palautekäytännöissä.

  • Toteutusaika:1.9.2017 - 31.8.2020
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:International RDI

Enhance IDM! -hankkeessa lisäämme tietoisuutta opintojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä ja kehitämme henkilöstön taitoja moninaisuuden hallinnassa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa koulutusta ja työkaluja tutkintovastaavien ja henkilöstön käyttöön.

Pyrkimyksenämme on edistää inklusiivisia käytäntöjä opintoihin hakemissa, tutkintojen rakenteissa, ops-suunnittelussa, opetuksessa, oppimisympäristöissä, arviointi- ja palautekäytännöissä.

Lisääntyneen tietoisuuden ja inklusiivisten käytäntöjen kautta tavoitteena on
•    huomioida paremmin moninaisten opiskelijoiden erilaisia tarpeita
•    parantaa kaikkien opiskelijoiden sosiaalisia taitoja lisäämällä tietoisuutta moninaisuuden kohtaamisessa
•    vähentää opintojen keskeyttämistä
•    edistää opiskelijoiden työllistymistä
•    edistää sosiaalista liikkuvuutta yhteiskunnassa
•    olla korkeakoulutuksen kehityksen kärjessä.

Yhteyshenkilö: