Siirry sisältöön

Enhanced Programme Leadership for Diversity Management in Higher Education

Korkeakouluopintojen saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen. IDM-hankkeen kohderyhmänä ovat tutkintojen päätöksentekijät. Pyrkimyksenä edistää inklusiivisia käytäntöjä opintoihin hakemissa, tutkintojen rakenteissa, ops-suunnittelussa, opetuksessa, oppimisympäristöissä sekä arviointi- ja palautekäytännöissä.

  • Toteutusaika:1.9.2017 - 31.5.2020
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:International RDI