Siirry sisältöön

Empowering People towards Socially Inclusive Society

VoimaProfi-hanke tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin sekä kehittää Laurean henkilöstön ja opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistyön osaamista. Hankkeessa luodaan uusia metodisia ratkaisuja ja kokemusasiantuntijat toimivat kanssatutkijoina. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten avaintoimijoiden kanssa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi. Hankkeessa on neljä osatutkimusta, joiden teemoina ovat haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus, mielenterveyden vertaistuki, rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden ammatillinen kehitys ja vanhustenhuollon henkilöstön työhyvinvointi.

 • Toteutusaika:1.1.2022 - 30.6.2024
 • Rahoittaja:OKM Erityisrahoitus
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Muu / Other project
 • Teema:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
 • Projektipäällikkö:Sari Heikkinen

Laurea_VoimaPROFI-logo_cmyk (002).jpg

Laurean VoimaProfi-hanke vahvistaa asiakkaiden ja kansalaisten osallisuutta toimintatutkimuksen keinoin

Sosiaalinen syrjäytyminen ja eriarvoistuminen saavat uusia muotoja, jotka niin haastavat kansalaisia ja yhteisöjä kuin uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.  Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki ovat esimerkkejä kansalaislähtöisistä toimintatavoista, joita tutkimalla ja kehittämällä löydetään uusia ratkaisuja ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Kansalaisten ja asiakkaiden odotukset ja kokemukset ovat vaikuttavan kehittämistyön tärkeä resurssi. He ovatkin aktiivisia kumppaneita tässä hankkeessa. Kansalaisten ja asiakkaiden kokemukset ovat vaikuttavan kehittämistyön keskeisin resurssi. Tämä edellyttää toimintatutkimuksellisen otteen vahvistamista ja uutta metodista osaamista, jossa keskiössä on kansalaisten ja asiakkaiden voimaantuminen ja valtaistaminen. 

Laurean VoimaProfi-hankkeessa on neljä osatutkimusta, joiden teemoina ovat haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus, mielenterveyden vertaistuki, rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden ammatillinen kehitys ja vanhustenhuollon henkilöstön työhyvinvointi.  Hanke tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja konkreettisia ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteisiin sekä kehittää Laurean henkilöstön ja opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämistyön osaamista. Hankkeessa luodaan uusia metodisia ratkaisuja ja kokemusasiantuntijat toimivat kanssatutkijoina.  Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten avaintoimijoiden kanssa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.

Empowering People Towards Socially Inclusive Society (VoimaProfi) on Laurea-ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2022–2024.  Profilointirahoitus on OKM:n jakamaa korkeakoulujen ja yliopistojen kehittämis- ja tutkimustoimintaan suuntautuvaa rahoitusta, jonka turvin on tarkoitus tukea ja nopeuttaa korkeakoulujen ja yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. VoimaProfi-hankkeen projektipäällikkö on FT Sari Heikkinen ja tieteellinen johtaja VTT Soile Juujärvi (sähköpostit etunimi.sukunimi@laurea.fi).

 

Osatutkimukset: 

 • Study1: Haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus (Virpi Lund, Soile Juujärvi, Birgitta Tetri)
 • Study2: Mielenterveyden edistäminen ja vertaistuki (Tiina Putkuri, Mikko Häkkinen, Irene Latva-Korpela)
 • Study3: Rikostaustaisten kokemusasiantuntijuus palvelujärjestelmässä  (Janika Lindström, Karoliina Nikula)
 • Study4: Kokemustiedon hyödyntäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ikäihmisten palveluissa (Tarja Kantola, Soile Juujärvi, Sari Heikkinen)

 

Lisää tietoa hankkeesta

 • Osatutkimukset 

  Study 1: Haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus

  Osatutkimuksen tavoitteena on ehkäistä haavoittuvien ryhmien digisyrjäytymistä monipuolisin keinoin. Sen tavoiteltuja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

  • Digitaitojen vahvistuminen
  • Paikallisen digitukiverkoston vahvistuminen
  • Digituen kehittäminen
  • Tuottaa lisää tietoa mm. digituesta vertaistoiminnan muotona, muutoslaboratoriotyöskentelystä ja haavoittuvien ryhmien digituen haasteista

   

  Study 2: Mielenterveyden edistäminen ja vertaistuki

  Osatutkimuksen tavoitteena on kehittää lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tarjottavaa tukea tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella on mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita. Sen tavoiteltuja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

  • Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin paraneminen
  • Vanhempien osallisuuden vahvistuminen
  • Moniammatillinen lähestymistapa
  • Toimintamalli mielenterveyden edistämiseksi
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen kehittyminen
  • Kokemusasiantuntijoiden osallisuuden vahvistuminen tutkimus- ja kehittämistyössä
  • Palveluiden asiakaslähtöisyyden lisääntyminen

   

  Study 3: Rikostaustaisten kokemusasiantuntijuus palvelujärjestelmässä

  Osatutkimuksen tavoitteena on tukea rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden ammatillista kehitystä. Sen tavoiteltuja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

  • Kokemusasiantuntijoiden kouluttautuminen
  • Kokemusasiantuntijoiden työllistyminen
  • Kokemusasiantuntijoiden työelämäaseman vahvistaminen
  • Työnantajien asennemuutoksen edistäminen
  • Kanssatutkijuuden vahvistaminen
  • Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden vahvistaminen

   

  Study 4: Kokemustiedon hyödyntäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ikäihmisten palveluissa

  Osatutkimuksen tavoitteena on työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sen tavoiteltuja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

  • Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin paraneminen
  • Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden yhteisöllisyyden toimijuuden vahvistuminen työhyvinvoinnin edistämisessä
  • Henkilöstön vaihtuvuuden vähentyminen
  • Uusia tapoja työn tekemiseen ja kehittämiseen
  • Hoivan laadun paraneminen
  • Tuottaa lisää tietoa eettisestä kuormituksesta ja kokemustiedon hyödyntämisestä työhyvinvoinnin edistämisessä
 • Julkaisut 

  Study 1:

   

  Study 2:

   

  Study 3:  Study 4:

   

  Kestävä kehitys hankkeessa:

 • Kokemustiedon keskus 

  Tervetuloa mukaan kehittämään Kokemustiedon keskusta!

  Keväällä 2023 osana VoimaProfi-hanketta lanseerataan digitaalinen Kokemustiedon keskus -palvelualusta. Kokemustiedon keskus tukee yhteiskehittämistä ja kanssatutkijuutta, vahvistaa kokemusasiantuntijoiden ammatillisuutta ja edistää kokemusasiantuntijoiden työhyvinvointia sekä edistää sidosryhmäyhteistyötä kokemustiedon saralla. Alustaa rakennetaan kevään ja kesän aikana materiaalia keräten ja sivustolle syöttäen. Perusrakenne ja saavutettavuutta edistävä chatbot ovat käytössä alkusyksyyn mennessä.

  Saavutettavalta alustalta kokemustoimijat, ammattilaiset ja muut käyttäjät löytävät juuri heille hyödyllistä tietoa kuten eettiset ohjeet kokemustoimijoiden työn tueksi, työkaluja tukemaan kehittämistä, tutkimustuloksia hankkeista, kokemusasiantuntijakoulutukseen liittyvää tietoa sekä sidosryhmien tuottamaa materiaalia.

  Kutsumme sidosryhmät mukaan yhteiskehittämään Kokemustiedon keskusta ja tuottamaan alustalle sisältöä. Sisältö voi olla esimerkiksi:

  • blogikirjoituksia ja julkaisuja
  • videoita ja podcasteja
  • kehittämisen työkaluja
  • tietoa kokemustoimintaan liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista.

   

  Lisää tietoa Kokemustiedon keskuksesta ja sen hyödyistä löydät täältä.

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektiasiantuntija Birgitta Tetriin,
  Birgitta.Tetri@laurea.fi niin keskustellaan tarkemmin, miten organisaationne palvelut voisivat näkyä alustalla.

 • Kestävän kehityksen tavoitteet 

  VoimaProfi-hanke edistää kokonaisuudessaan erityisesti neljää kestävän kehityksen tavoitetta. Nämä SDG-tavoitteet ovat SDG 8 (Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu), SDG 10 (Eriarvoisuuden vähentäminen), SDG 11 (Kestävät kaupungit ja yhteisöt) ja SDG 16 (Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto). Alla on kuvattu tarkemmin, miten eri osatutkimukset ja Kokemustiedon keskus tavoitteita edistävät.

   

  Study 1:

  Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)

  • Osatutkimus edistää digitaalisesti syrjäytyneiden parempaa pääsyä palveluiden ääreen ja lisää digiosaamista monin keinoin

   

  Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8)

  • Vahvistamalla digitaitoja osatutkimus vahvistaa myös työllistymisen mahdollisuutta

   

  Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

  • Osatutkimus sujuvoittaa digituen toimijoiden yhteistyötä ja lisää ammattilaisten tietoisuutta digituen tarpeellisuudesta
  • Osatutkimus vahvistaa ihmisten osallisuutta ja asemaa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä

   

  Kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 11)

  • Osatutkimus kokoaa alueellisia toimijoita yhdelle alustalle ja edistää näin tiedon leviämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä  Study 2:

  Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)

  • Tavoitteena on kehittää lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tarjottavaa tukea tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella on mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita ja näin ehkäistä eriarvoisuutta
  • Kokemustiedon vahvistaminen ja huomioiminen tukee haavoittuvia ryhmiä

   

  Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8)

  • Osatutkimus auttaa työpoissaolojen vähentämisessä

   

  Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

  • Osatutkimuksessa tuetaan eri toimijoiden yhteistyötä kehittämällä monialainen toimintamalli yhteistyöalueelle.
  • Osatutkimus vahvistaa ihmisten osallisuutta ja asemaa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä edistämällä palvelujen asiakaslähtöisyyttä

   

  Study 3:

  Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)

  • Osatutkimus edistää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta
  • Kokemustiedon aseman vahvistaminen ja huomioiminen tukee haavoittuvia ryhmiä

   

  Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8)

  • Osatutkimus tuottaa tietoa, jonka tavoitteena on vahvistaa kokemusasiantuntijoiden asemaa työelämässä
  • Osatutkimus vahvistaa kokemusasiantuntijoiden työllistymisen mahdollisuutta

   

  Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

  • Osatutkimus vahvistaa kokemusasiantuntijoiden osallisuutta ja asemaa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä

   


  Study 4:

  Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8)

  • Osatutkimuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden yhteisöllistä toimijuutta työhyvinvoinnin edistämisessä
  • Osatutkimus edistää työhyvinvointia tuottamalla uutta tietoa työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä työyhteisöissä

   

  Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

  • Osatutkimus vahvistaa kokemustiedon merkitystä ja sote-alan työntekijöiden toimijuutta työhyvinvoinnin edistämisessä

   


  Kokemustiedon keskus:

  Eriarvoisuuden vähentäminen (SDG 10)

  • Kokemustiedon aseman vahvistaminen ja huomioiminen tukee haavoittuvia ryhmiä

   

  Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8)

  • Kokemustiedon keskus tukee kokemusasiantuntijoiden ammatillisuutta ja työhyvinvointia

   

  Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto (SDG 16)

  • Osatutkimus vahvistaa ihmisten osallisuutta ja asemaa päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä

   

  Kestävät kaupungit ja yhteisöt (SDG 11)

  • Osatutkimus kokoaa alueellisia toimijoita yhdelle alustalle ja edistää näin tiedon leviämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä

   

 • Kuvia 

  VoimaProfin hanketiimi istuu sohvalla. Kuvan henkilöt katsovat kameraan ja hymyilevät.

  VoimaProfin hanketiimi Tikkurilassa keväällä 2023. Kuvasta puuttuu Mikko Häkkinen. Kuvaaja: Juha Takanen.

   

  Digitukisymboliryhmä yhteisöpajassa 13.10.2022 (Kuvat: Virpi Lund)

 • Tapahtumat 

  Digi, digi, digi: Ratkaisuja digisyrjäytymisen haasteisiin -webinaari

  Aika: 25.4. klo 9-12

  Paikka: Zoom

  Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan

 • Yhteistyökumppanit 

  Children of the Station

  Aseman lapset ry:n logo


  City of Espoo

  Espoon kaupungin logo


  City of Vantaa

  Vantaan kaupungin logo


  Criminal Sanctions Agency

  Edistia


  Elderly care institutions


  Employment office


  Valo-Valmennusyhdistys

Yhteyshenkilö: