Siirry sisältöön

Terveystalo yrityksenä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja työterveyden johtava toimija Pohjoismaissa. Yritys työllistää suoraan ja välillisesti yhteensä yli 15 500 terveydenhuollon ammattilaista.

Terveystalolla on eri puolilla Suomea noin 360 toimipaikkaa, joita täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. 

 

Yhteistyö Laurean kanssa

Yhteistyö tarjoaa Terveystalolle mahdollisuuksia löytää motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia. Terveystalon yhtenä tavoitteena onkin avainkumppanuuden myötä tiivistää harjoitteluyhteistyötä Laurean kanssa. Samalla Terveystalo tukee opiskelijoiden polkua ammattilaiseksi tarjoamalla tietoa työelämästä; alkaneen avainkumppanuuden merkeissä Laurean opiskelijat pääsevät harjoittelujaksojen lisäksi tutustumaan Terveystalon toimintaan myös esimerkiksi luennoilla, vierailuilla ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Terveystalon Senior HR Specialist Heidi Puranen nostaa toimivan yhteistyön ja kunnioittavan työskenelyilmapiirin keskeiseksi osaksi Terveystalon toimintaa: tiimeissä tehdään aidosti yhdessä ja jokainen tuo mukaan oman osaamisensa yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tekemisessä korostuu arvostus erilaisia töitä kohtaan.

– Meillä on vahvat työyhteisöt, joissa työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja yhdenvertaisia, Puranen kuvailee.

Terveystalossa myös panostetaan niin osaamisen kuin työskentelytapojenkin jatkuvaan kehittämiseen hyvillä kouluttautumismahdollisuuksilla ja esimerkiksi esihenkilövalmennuksilla.

Puranen korostaa, että yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on organisaatioille tärkeää: se takaa uusien osaajien ja tulevaisuuden tekijöiden löytymisen. Terveystalon yhtenä tavoitteena onkin avainkumppanuuden myötä tiivistää harjoitteluyhteistyötä Laurean kanssa ja löytää opiskelijoista motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia.

Purasen mukaan on myös merkityksellistä tarjota opiskelijoille tietoa työelämästä jo opiskelujen aikana ja tukea näin heidän polkuaan ammattilaisiksi: 

– Siirtyminen työelämään sujuu valmistumisen jälkeen luontevasti, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan mahdollisimman laajasti eri toimintoihin tai työnantajiin ja heille muodostuu kuva siitä, minne haluavat tulevaisuudessa työllistyä, hän toteaa.

Yhteistyön merkeissä Laurean opiskelijoille on jo auennut mahdollisuuksia päästä tutustumaan Terveystalon toimintaan esimerkiksi luennoilla ja vierailuilla. Lisäksi Terveystalo on ollut mukana Laurean järjestämissä tilaisuuksissa.

Lue lisää yhteistyöstä

Lisätietoja: