Siirry sisältöön

Terveystalo Laurean avainkumppaniksi

Laurea ja yksityinen terveyspalveluyritys Terveystalo ovat sopineet avainkumppanuudesta. Alkanut yhteistyö tarjoaa opiskelijoille esimerkiksi mahdollisuuksia tutustua Terveystaloon työnantajana ja Terveystalolle puolestaan tilaisuuden löytää tulevaisuuden ammattilaisia.

Terveystalon Senior HR Specialist Heidi Puranen (kuvassa toinen vasemmalta) ja Director of Career Services Mari Kuusenoja (toinen oikealta) kävivät tapaamassa laurealaisia Tikkurilan kampuksella.

Laurea ja terveyspalveluyritys Terveystalo ovat aloittaneet avainkumppaniyhteistyön.

Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoiltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja työterveyden johtava toimija Pohjoismaissa. Terveystalolla on eri puolella Suomea noin 360 toimipaikkaa, joita täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Toiminnan perustana arvot ja arvostus

Terveystalo tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Yhteinen hyvä ja ihmisen näkeminen kaiken keskellä muodostavat arvopohjan, jolle Terveystalon vankasti lääketieteen luotsaama tuominta perustuu. 

Työpaikkana Terveystalo on moniammatillinen huippuosaajien yhteisö, jossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveydenhuollon ammattilaista. 

Terveystalon Senior HR Specialist Heidi Puranen nostaa toimivan yhteistyön ja kunnioittavan työskenelyilmapiirin keskeiseksi osaksi Terveystalon toimintaa: tiimeissä tehdään aidosti yhdessä ja jokainen tuo mukaan oman osaamisensa yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tekemisessä korostuu arvostus erilaisia töitä kohtaan.

– Meillä on vahvat työyhteisöt, joissa työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja yhdenvertaisia, Puranen kuvailee.

Terveystalossa myös panostetaan niin osaamisen kuin työskentelytapojenkin jatkuvaan kehittämiseen hyvillä kouluttautumismahdollisuuksilla ja esimerkiksi esihenkilövalmennuksilla: 

– Työnantajan luomia mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisena ja omassa työssään arvostetaan yhä enemmän, Puranen toteaa.

Tulevaisuuden ammattilaisten tukena

Heidi Puranen korostaa, että yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on organisaatioille tärkeää: se takaa uusien osaajien ja tulevaisuuden tekijöiden löytymisen. Terveystalon yhtenä tavoitteena onkin avainkumppanuuden myötä tiivistää harjoitteluyhteistyötä Laurean kanssa ja löytää opiskelijoista motivoituneita tulevaisuuden ammattilaisia.

Purasen mukaan on myös merkityksellistä tarjota opiskelijoille tietoa työelämästä jo opiskelujen aikana ja tukea näin heidän polkuaan ammattilaisiksi: 

– Siirtyminen työelämään sujuu valmistumisen jälkeen luontevasti, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan mahdollisimman laajasti eri toimintoihin tai työnantajiin ja heille muodostuu kuva siitä, minne haluavat tulevaisuudessa työllistyä, hän toteaa.

Myös Laurean aluepalvelupäällikkö Anssi Kuusela pitää alkanutta yhteistyötä hienona tilaisuutena molemmille kumppaneille:

– Avainkumppanuus tarjoaa molemmille osapuolille merkittäviä mahdollisuuksia toimia opiskelijoiden eli juuri tulevaisuuden ammattilaisten parhaaksi ja samalla erilaisten yhdessä toteutettavien kehittämishankkeiden parissa, hän sanoo.

Yhteistyön merkeissä Laurean opiskelijoille on jo auennut mahdollisuuksia päästä tutustumaan Terveystalon toimintaan esimerkiksi luennoilla ja vierailuilla. Lisäksi Terveystalo on ollut mukana Laurean järjestämissä tilaisuuksissa.

– On ollut mahtavaa saada reipas startti yhteistyölle, päästä osallistumaan tapahtumiin ja kohdata opiskelijoita, Terveystalon Puranen iloitsee.

 

Lisätietoja: