Siirry sisältöön

Yli puolet Laurean opiskelijoista pitävät etäopiskeluun siirtymistä onnistuneena

Kyselyn mukaan opetuksen laatu ja etäopiskeluun siirtyminen ovat pääasiassa onnistuneet.

Nainen lukee kirjaa nojatuolissa.

Kysely poikkeustilanteen tuomista muutoksista teetettiin kaikille Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoille. Hieman alle 40 prosenttia kaikista korkeakouluopiskelijoista kokee henkisen jaksamisensa heikentyneen. Yleisesti motivaatio on pysynyt samalla tasolla tai heikentynyt hieman. Opiskelijoista 54,7 prosenttia kertoo, että heille on tarjottu apua opintojen suunnitteluun, ajanhallintaan, motivaatioon tai jaksamiseen.

Laurean opiskelijoissa huolta aiheuttaa jaksaminen, perheen tai työn yhdistäminen opiskeluun sekä opiskelupakko kotona. Enää ei voi lähteä kirjastoon tai kahvilaan opiskelemaan.

-Hieman hankalaa yhdistää omat opiskelut, lasten hoito ja koulunkäynti sekä kotityöt. Tunnit vuorokaudessa ei meinaa riittää kaikkeen.

Osa vastanneista opiskelijoista koki poikkeuksellisen tilanteen olleen myös heille hyödyllinen. Esimerkiksi koulumatkojen jäädessä pois säästyy aikaa enemmän muille asioille.

- Koen, että kotona on helpompi tehdä tehtäviä. Eikä ole pitkää matkaa koululle. Tehtäviä voi myös tehdä silloin kun itselle parhaiten sopii.

-Kampus on todella kaukana asuinpaikastani, joten etäopiskelun myötä opiskeluun tuntuu jäävän paljon enemmän aikaa, kun päivästä voi käyttää 3h opiskeluun matkustamisen sijaan.

-Työn, opintojen sekä perheen yhteensovittaminen on helpompaa, kun ei kulu aikaa töihin tai kouluun kulkemiseen, ts. päivässä tuntuu olevan enemmän tunteja.

Jopa 60 prosentin mielestä Laurean opetuksen laatu on pysynyt samana. Kuitenkin osa vastanneista kertoi avoimessa kentässä opetuksen heikentyneen jossain määrin, kun käytännön harjoituksia ei pääse tekemään koululla. Myös vuorovaikutus on koettu välillä haasteelliseksi verkossa pidettävillä etätunneilla. 

Hieman yli viisi prosenttia kertoo poikkeustilanteen vaikuttavan todella paljon opintojen edistymiseen. Kuitenkin opiskelijoista 59,9 prosenttia kertoo poikkeustilanteen vaikuttavan opintoihin todella vähän tai vähäisesti, joten poikkeustilanne ei muuta merkittävästi opintojen edistymistä.  

Kysely toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä. Valtakunnallisista tuloksista lisää täällä.