Siirry sisältöön

VR-laseja hyödyntävä opetusmenetelmä on Laurean vuoden pedagoginen teko 2020

Vuoden innovatiivisinta ja vaikuttavinta pedagogista ratkaisua haettiin Laureassa nyt toista kertaa.

Kevätlukukauden aikana Laureassa etsittiin vuoden 2020 vaikuttavinta pedagogista ratkaisua. Laurean henkilöstö ja opiskelijat ehdottivat Vuoden pedagoginen teko -tunnustuksen saajiksi innovatiivisia ja laadukkaita oppimisratkaisuja. Finaaliin valittiin viisi ehdokasta, joista Laurean opiskelijat, henkilökunta sekä sidosryhmät pääsivät äänestämään omaa suosikkiaan.

Äänestyksen tulos on nyt selvinnyt ja palkinnon saaja julkistettiin Laurean lukuvuoden avajaisissa, jotka järjestettiin verkossa 14.8.

Vuoden pedagoginen teko 2020 –tunnustuksella palkittu oppimisratkaisu on Digiloikka. Digiloikassa Otaniemen hoitotyön ja fysioterapian opettajat ottivat ensimmäisinä Laureassa opetuksessa käyttöön VR-lasit ja älykamerat. Digitaalisen teknologian avulla on tuotu havainnollisuutta anatomian ja fysiologian sekä hoitotyön opetukseen.

Digiloikka on Laurean arvojen mukaisesti vaikuttava esimerkki teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntämisestä sosiaali- ja terveysalan opetuksen ja työelämän kehittämiseksi. Ratkaisu sai loppuäänestyksessä eniten ääniä sekä opiskelijoilta, henkilöstöltä että sidosryhmien edustajilta.

Äänestäjiltä tulleissa palautteissa korostettiin ratkaisun innovatiivisuutta. Ratkaisua pidettiin kannustavana ja innostavana tulevaisuuden opetusmenetelmänä, joka vastaa todelliseen koulutustarpeeseen ketterästi kokeilemalla.

Älykameran ja VR-lasien hyödyntäminen opetuksessa on mahdollistanut elämyksellisen oppimisen ja kokemukset autenttisissa olosuhteissa turvallisesti. Myös opiskelijat ovat kokeneet oppimismotivaationsa vahvistuneen. Ratkaisussa korostuu yhteistyö useamman työelämäkumppanin kanssa monipuolisten oppimissisältöjen tuottamiseksi.

Digiloikka-ratkaisun toteuttajatiimiin kuuluvat Pirjo Huikko, Pia Lehtinen, Minna Nikula, Anna-Kaisa Hankaniemi, Anna Ojala, Pauliina Louhiala-Hänninen, Heikki Penttilä, Kati Nykänen ja Niklas Kinnunen.

Tutustu tarkemmin vuoden pedagogiseen tekoon.

 

Lue myös artikkeli "Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen hyvinvointiteknologian avulla", jossa esitellään tarkemmin älykameran ja VR-lasien hyödyntämistä esimerkkinä Laurean terveys- ja hoiva-alan kumppaneiden kanssa tekemästä yhteistyöstä. Artikkeli on julkaistu Laurean julkaisusarjassa ilmestyneessä Co-creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation -julkaisussa.