Siirry sisältöön

Valmistuneet opiskelijat: Työelämäosaaminen Laurean suurin vahvuus

Vuonna 2019 valmistuneiden opiskelijoiden kyselyssä Laurea sai hyvät arvosanat työelämäneuvonnasta.

Valtakunnallisessa AVOP-kyselyssä valmistumisvaiheessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät arvioimaan ja antamaan palautetta koulutuksestaan. Vuonna 2019 valmistuneiden opiskelijoiden palautteissa Laurea saa erinomaiset arvosanat ja valtakunnallisessa vertailussa huipputulokseen nousee erityisesti Laurean työelämäosaaminen.

Laureassa kyselyyn vastasivat kaikki vuonna 2019 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneet lähes 1800 opiskelijaa.

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski on todella ylpeä Laureasta valmistuneista, joiden työllistyminen on ollut pitkään erinomaisella tasolla:

-    On hienoa huomata, että valmistuneet arvostavat juuri korkeakoulun työelämäosaamista, rehtori Koski sanoo.

Tukea ja ohjausta työllistymiseen

Erityisesti Laureasta valmistuneet opiskelijat arvostavat Laurean tarjoamaa työelämäneuvontaa. Laurea on ammattikorkeakoulujen vertailussa ykköstilalla seuraavissa väittämissä: ”Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun”, ”Tiedän hyvin, mistä ja miten hakea minulle sopivia töitä tai miten työllistää itseni”, ”Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tietoa työelämän käytännöistä”, sekä ”Olen saanut opintojeni aikana riittävästi ohjausta ja neuvoja työnhakuun”.

Opetuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo nostaa keskeisemmäksi tekijäksi positiivisille arvioinneille sen, että kaikki Laurean opiskelijat suorittavat läpi opintojen jatkuvan urasuunnittelun opintojakson. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan työpajoja työnhakuprosessiin liittyen, ja heillä on mahdollisuus osallistua joko yksilökohtaiseen tai pienryhmäkohtaiseen uraohjaukseen.

-    Kaikki tämä tukee voimakkaasti opiskelijoiden työllistymistä, missä Laureasta valmistuneet ovat jo vuosia olleet kärkisijoilla, hän jatkaa.

Työelämä toimii oppimisympäristönä

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisessä asemassa Laureassa opiskelussa. Se näkyi myös valmistumisvaiheen opiskelijoiden kyselyssä, jossa Laurea sijoittui ammattikorkeakoulujen vertailun kärkipaikalle väittämässä ”Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa”.

Jaetun kärkisijan Laurea saavutti myös väittämässä ”Työelämää käytettiin monipuolisesti oppimisympäristönä”.

Myös Laurean kirjasto- ja tietopalvelut saivat valmistuneilta opiskelijoilta hyvää palautetta. ”Kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani” –väittämässä Laurea nappasi myös kärkipaikan.

 

AVOP-kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.