Siirry sisältöön

Uraseurantakysely: AMK-tutkinnon suorittaneet lähes täystyöllisyydessä

Uraseurantakyselyn tulokset julkistetaan seminaarissa 11.3.

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.

Ammattikorkeakoulututkinnon viisi vuotta sitten suorittaneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä, käy ilmi tuoreesta ammattikorkeakoulujen valtakunnallisesta uraseurankyselystä. Uraseurantakysely toteutettiin nyt toista kertaa ja siihen vastasi yli 8500 ammattikorkeakoulusta vuonna 2014 valmistunutta.

Viisi vuotta valmistumisesta vain vajaat kaksi prosenttia on vailla työtä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on vieläkin alhaisempi. Valmistuneista kaksi kolmannesta oli työllisiä jo valmistuessaan.

Uraseurantakyselyn mukaan ammattikorkeakouluilla on suuri vaikutus sijaintimaakuntansa työvoiman ja yrittäjien kouluttajana. Ammattikorkeakoulut kouluttavat tutkintoonsa tyytyväisiä työntekijöitä sekä kouluttautumismaakuntaan että muualle Suomeen.

Ammattikorkeakoulujen toinen valtakunnallinen uraseurantakysely AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille päättyi marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 8 535 ammattikorkeakouluista vuonna 2014 valmistunutta.

Näistä ja muista tuloksista saa lisätietoa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ry ja AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen Vantaalla 11.3. järjestämästä Tietoa ja taitoa työelämään ja työelämästä -seminaarista. Seminaarissa julkistetaan ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn tuloksia. Niitä tarkastellaan erityisesti jatkuvan oppimisen, koulutuksen työelämärelevanssin sekä työllistymisen ja yrittäjyyden näkökulmista.

Tietoa ja taitoa työelämään ja työelämästä -seminaarin lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyy täältä. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Seminaariin voi ilmoittautua 7.3. saakka.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää kaikkien ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista korkeakoulujen henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille.

Hanketta ovat toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.