Siirry sisältöön

Toisen asteen opiskelijat vierailivat Laureassa

Tänään keskiviikkona 14.11. vietettiin AMK-kampuspäiviä pääkaupunkiseudulla toimivissa ammattikorkeakouluissa.

AMK-kampuspäivänä Laureassa vierailleet toisen asteen opiskelijat kirjoittavat palautetta vierailustaan Tikkurilan kampuksella.

Tänään vietettiin AMK-kampuspäiviä pääkaupunkiseudulla toimivissa ammattikorkeakouluissa. Mukana yhteisessä avointen ovien tapahtumassa olivat Laurean lisäksi Yrkeshögskolan Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ja Metropolia.

AMK-kampuspäivän tarkoituksena on tarjota toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluihin omatoimisesti ja käytännönläheisesti.  Opiskelijoille järjestettiin Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla työpajoja, koulutusesittelyjä ja infopisteitä Laurean opiskelijoiden toimesta. Päivän aikana toisen asteen opiskelijat pääsivät tutustumaan myös Laurean opiskelijoihin ja henkilökuntaan sekä opetustiloihin. 

Toisen asteen opiskelijat pääsivät kiertämään kampuksilla Laurean opiskelijoiden johdolla. Samalla heillä oli hyvä tilaisuus myös kysellä opiskeluun liittyvistä asioista.

Laurean kampuspäivässä vierailivat myös Lumon lukiosta Erika ja Nea. Päivän aikana kuulleet esitykset saivat heidät pohtimaan syvällisemmin tulevaa opiskelupaikkavalintaa.

-Opiskelupaikalla tulisi olla hyvä yhteishenki ja yhteisiä tapahtumia, missä opiskelijat ovat yhdessä, Nea painottaa.

- Minulle tärkeitä asioita on hyvä yhteishenki, hyvät opettajat ja opetus sekä tilat ja sijainti, kertoo Erika.

AMK-kampuspäivän osallistuja Nea Laurean Tikkurilan kampuksella.

Nea.

- Laurea tuntuu olevan paikka, jossa yhteishenki on hyvä ja täällä on iloinen porukka, pohti vielä haastattelun lopuksi Nea, joka oli kiinnostunut sosiaalialan koulutuksista.

Päivään osallistuivat myös Emilia ja Elina Järvenpään lukiosta. Heistä kiinnostavaa oli se, että Laureassa opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja opintojen jälkeen pääsee valmistumaan suoraan ammattiin. Emilian mielestä tärkeä tekijä opiskelupaikan valinnassa on opiskelupaikan viihtyvyys ja se, että ala tuntuu omalta. Myös Elinalle tärkeää opiskelupaikan valinnassa on hyvä ilmapiiri ja koulutuksen kiinnostavuus.

- Ajattelin hakea sosiaalialalle opiskelemaan, sillä haluan työskennellä ihmisten kanssa. Myös lastentarhanopettajan työt kiinnostavat, Emilia kommentoi. 

- Olen miettinyt kauppatieteitä tai sen tapaista. Business-alan esittely kuulosti etenkin kiinnostavalta. En edes tiennyt että täällä on näin laaja tarjonta, Elina summaa päivää.

AMK-kampuspäivän osallistujat Emilia ja Elina Tikkurilan kampuksella.

Emilia ja Elina.

Myös Mäntsälän lukion opiskelijat Vertti ja Nelli sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa metsätaloutta opiskeleva Elias tulivat paikalle kuulemaan tarkemmin Laurean tarjonnasta.

Vertti pohtii, että tulevaisuudessa hän haluaisi tehdä töitä lasten kanssa.

-Olen vetänyt tosi paljon erilaisia kerhoja lapsille, toiminut riparilla isosena ja sen tuntunut tosi mukavalta. Tulin tänne katsomaan onko tää mun paikka, ja kyllä vaikuttaa siltä, että täältä voisi löytyä se tulevaisuuden ammatti mulle.

Nelli on myös sosiaalialasta ja erityisesti lasten kanssa työskentelystä kiinnostunut.

Tulin tänne katsomaan, millainen paikka tää on ja kyllä Laurea vaikuttaa tosi mukavalta ja englanniksi opiskelu oli tosi mielenkiintoista ja yksi hyvä vaihto, mitä mä mietin. 

Elias puolestaan pohtii alan vaihtoa ja kertoo, että hänelle erityisen tärkeää opiskelupaikan valinnassa on mahdollisuus oman näköisiin opintoihin. "Se, että pystyy omilla vahvuuksillaan olemaan mukana opiskelussa ja saisi niitä paremmin esille, on minulle erityisen tärkeää opiskelupaikan valinnassa", hän kertoo.

AMK-kampuspäivän osallistujat Elias ja Vertti Tikkurilan kampuksella.

Elias ja Vertti.

Toisen asteen opiskelijoita askarrutti erityisesti se, millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa, millaista verkko-, päivä- ja monimuoto-opiskelu käytännössä on, millaiset pääsykokeet ovat, millaisiin työtehtäviin eri aloilta voi valmistua ja miten opiskelijat ovat viihtyneet kampuksilla, kertovat opiskelijoiden oppaina toimineet Maiju ja Ilona.

Yhteensä Laurean kampuksilla kävi päivän aikana tutustumassa reilu 200 toisen asteen opiskelijaa eri puolilta Uuttamaata. 

 

Lisätietoja: