Siirry sisältöön

Syksyllä 2023 käynnistyvä kuntoutuksen ohjaajan tutkinto vastaa työelämän tarpeeseen

Laureassa kevään yhteishaussa ensimmäistä kertaa tarjolla oleva koulutus on ensimmäinen pääkaupunkiseudulla toteutettava kuntoutuksen ohjaajan koulutus.

Laureassa kevään yhteishaussa ensimmäistä kertaa tarjolla oleva koulutus on ensimmäinen pääkaupunkiseudulla toteutettava kuntoutuksen ohjaajan koulutus. Monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla tarjoavalle tutkinnolle on paljon kysyntää, ja Laureassa alkava koulutus on jo herättänyt runsaasti kiinnostusta.

Laureassa käynnistyy syksyllä 2023 kokonaan uusi koulutus: kuntoutuksen ohjaaja (amk). Kuntoutuksen ohjaajat ovat sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka työskentelevät moninaisilla ammattinimikkeillä suunnittelu-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalla.

Kuntoutuksen ohjaajan koulutukselle on kova kysyntä Suomessa ja tämä on ensimmäinen kerta, kun kuntoutuksen ohjaajia koulutetaan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä koulutusta tarjoavat Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK Porissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

-          Sosiaali- ja terveysalan kentällä uusi koulutus on otettu ilolla vastaan ja olemme jo saaneet koulutukseen liittyen paljon kyselyitä, kertoo kuntoutuksen ohjaajan koulutuksesta Laureassa vastaava kehittämispäällikkö Helena Launiainen.

Kuntoutuksen ohjaaja työskentelee yli sektorirajojen

Kuntoutuksen ohjaaja on eritysesti ohjauksen asiantuntija. Hän tarjoaa asiakkaalle ja tämän lähipiirille tavoitteellista kuntoutumista edistävää ohjausta, neuvontaa ja tukea.

-          Kuntoutujan polulle mahtuu usein paljon nivelvaiheita ja vastassa saattaa olla mutkikaskin palveluviidakko, kuvailee kehittämispäällikkö Launiainen.

-          Juuri tässä korostuu kuntoutuksen ohjaajan rooli kuntoutusprosessin ohjaajana ja koordinoijana.

Kuntoutuksen ohjaajan asiakkaat voivat olla eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa ja heillä voi olla hyvin erilaisia kuntoutustarpeita. Kuntoutuksen ohjaaja työskenteleekin usein yli sektorirajojen ja tärkeä osa ammattitaitoa on palvelujärjestelmien tuntemus. Tavoitteena koulutuksessa onkin laaja-alainen ja monipuolinen osaaminen. Kuntoutuksen ohjaajat opiskelevat Laureassa tiiviissä yhteistyössä sosionomi-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa.

Työelämä tiiviisti mukana uuden koulutuksen kehittämisessä

Laurea on merkittävä sosiaalialan ja hoitotyön kouluttaja. Myös fysioterapian koulutuksessa Laurealla on pitkät perinteet.

-          Laurean koulutustarjonnan kokonaisuuteen kuntoutuksen ohjaajan tutkinto asettuu hyvin. Muut koulutukset tukevat kuntoutuksen ohjaajan koulutuksessa hyvin, Helena Launiainen painottaa.

-          Kokemuksen myötä Laurealla on myös vahvat verkostot sosiaali- ja terveysalalla sekä arvostettu maine kumppanina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Laurealle uuden koulutusvastuun tammikuussa 2021. Uuden koulutuksen kehittämisessä on Laureassa siitä lähtien työskennelty tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

-          Työelämän tarpeet ovat olleet olennaisesti mukana koulutuksen kehittämisessä ja mukana on ollut kattava työelämän ohjausryhmä. Näin olemme saaneet selville, mitä tämän hetken tärkeimmät osaamistarpeet ovat, kehittämispäällikkö Helena Launiainen kertoo.

Lisätietoja: