Siirry sisältöön

Suomen ensimmäinen kauppakeskuskampus avautuu Lohjalla

Uuden kampuksen tiloissa yhdistyvät vastuullisuus, turvallisuus ja joustavuus.

Lohjalle on pitkään valmisteltu uutta kampusratkaisua, jossa Laurean käyttöön saataisiin yhtenäiset ja nykyaikaiset tilat. Laurean tavoitteena on tarjota opiskelijoille oppimis- ja työympäristöjä, jotka ovat helposti saatavilla niin fyysisesti kuin verkossakin.

Sijainti olikin ensisijainen kriteeri, kun uutta kampusratkaisua alettiin kartoittaa. Laurean kannalta oli myös tärkeää saada kampuksen toiminta saman katon alle, jotta laurealaiselle pedagogiikalle keskeinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen opiskelijoiden, Laurean asiantuntijoiden ja kumppaneiden kesken mahdollistuisi entistäkin paremmin.

Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisia valintoja 

Uuden kampuksen suunnittelutyötä on ohjannut kaikissa prosessin vaiheissa kestävän kehityksen periaate, joka on myös yksi Laurean strategian teemoista. Kampuskehittämisessä vastuullisuus on otettu huomioon sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden näkökulmista. 

- Haluamme käyttää yhteiskunnan varoja viisaasti ja vastuullisesti, ja tilojen saavutettavuus, tehokasta käyttö, huolto ja ylläpito ovat tärkeitä asioita, joita seurataan ja kehitetään systemaattisesti. Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa ja vanhojen kalusteiden uudelleensijoittelussa tehdyt määritykset ja ratkaisut ovat merkittävässä asemassa vastuullisuuden kolmen eri ulottuvuuden näkökulmasta, kertoo kampusprojektissa alusta saakka mukana ollut Laurean kehittämispäällikkö Elina Flemming.

Kampusprojektissa niin Laurean tasolla kuin Lohjalla paikallisesti vastuullisuuden huomioiminen on ilmennyt monessa muodossa ja siinä on pyritty kestävää kehitystä tukeviin valintoihin. Vanhan kampuksen ylimääräiseksi jääneelle kalustolle ja opetusvälineistölle on selvitetty uusia käyttömahdollisuuksia, sijoitettu muille kampuksille, myyty tai lahjoitettu muille tahoille. Lisäksi hankintoja on pyritty tekemään mahdollisuuksien mukaan paikallisilta yrittäjiltä.

- Muuttoprojektissa yhtenä tärkeänä lenkkinä ovat toimineet projektipäällikköharjoittelijat, joiden tehtäviin lukeutuu olennaisena osana vastuullisuusteeman toteuttaminen. Käytännössä he ovat selvittäneet kiertotalousmahdollisuuksia, opastaneet lajitteluasioissa, opetelleet näistä samalla vielä lisää itsekin, sekä kannustaneet tavaroiden uusiokäyttöön ja kierrättämiseen, Flemming jatkaa.

Joustavia ja moderneja tilaratkaisuja turvallisuusnäkökulmat huomioiden

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja pedagogiikan monimuotoisuus edellyttävät joustavia tila- ja kalusteratkaisuja, jotka soveltuvat monenlaiseen käyttöön ja tukevat monipuolisesti oppimista. Joustavuuteen kuuluu myös tulevaisuuden tarpeiden ennakoiminen: tilojen olisi hyvä joustaa tilatarpeiden ja käyttötarkoituksen muuttuessa.

Erityistä uusissa kampustiloissa on se, että koko yhteiskäyttöinen aula- ja keskialue on hyödynnetty niin, että oppimisympäristö jatkuu siellä kirjastona ja itsenäisen- sekä ryhmätyöskentelyn vyöhykkeinä, eikä rajoitu vain varsinaisiin luokkatiloihin. Erityisoppimisympäristönä kampukselle tulee hoitotyön simulaatioympäristö.

Kuten yleisestikin Laureassa, myös tässä uusi kampus -projektissa turvallisuustyötä on tehty ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä korkeakouluyhteisömme jäsenten sekä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on taata turvallinen ympäristö ja olo kaikille kampuksen käyttäjille; lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ympäristössä voidaan samalla lisätä positiivista valvontaa.

- Turvallisuus on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen vastuulla, ja samalla se on meidän kaikkien oikeus. Turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa on rakennettu kampukselle koko korkeakouluyhteisön voimin.  Kampukselle tuotetaankin uudenlaisia, turvallisen korkeakouluympäristön ratkaisuja, kertoo Laurean turvallisuusjohtaja Tiina Ranta.

Monipuolisia palveluita Lohjan ydinkeskustassa

Kauppakeskus Loheen on tulossa parikymmentä toimijaa, joissa kaikkiaan tulee työskentelemään parisen sataa ihmistä. Kauppakeskukseen tulee 200 paikan lämmin pysäköintihalli.

Kauppakeskus Lohi juhlii avajaisia torstaina 5.9., jolloin myös Laurea järjestää uusissa kampustiloissaan ohjelmaa. Laurean opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa elokuun lopussa uusissa, moderneissa tiloissa.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Suomen ensimmäiseen kauppakeskuskampukseen syyskuussa!

Katso videolta, miltä valmiilla Laurean kampuksella näyttää.

Lisätietoja: