Siirry sisältöön

Service Design Sprintillä korostui yhteisöllisyyden kaipuu

Avainkumppani Coor sparrasi opiskelijoita tosielämän case-tehtävien parissa.

— Tämä oli ehdottomasti paras kurssi, jolla olemme olleet.

Näin kommentoivat tuoreet laurealaiset Riina Siirilä ja Samuli Varjus Service Design Sprint -kurssia, jonka lopputilaisuus järjestettiin lokakuun alussa.

Service Design Sprint on viikon mittainen opintojakso, joka toteutetaan workshop tyylisesti. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat yhteistyöyrityksen antamiin tosielämän case-tehtäviin ja pureutuvat niihin yhdessä tiimin kanssa. Viikon lopulla ratkaisut esitellään yhteistyökumppanille.

Ensimmäistä kertaa Design Sprint -kurssille osallistuneiden liiketalouden opiskelijan Riinan ja turvallisuus ja riskienhallinnan opiskelijan Samulin mielestä opiskelutapa oli hyödyllinen:

— Kursseilla käytetyt menetelmät olivat toimivia ja niistä on varmasti apua jatkossakin, Samuli sanoo.

— Oli helppo pysyä mukana hektisestä aikataulusta huolimatta.  Uskon että kurssista on tulevaisuudessa hyötyä ongelmanratkaisukykyä vaativissa tilanteissa, Riina kertoo.

”Saamme sellaista näkemystä, mitä emme ole itse edes huomanneet ajatella”

Kurssin yhteistyökumppanina toimi yksi Pohjoismaiden suurin kiinteistöpalvelutoimittaja Coor, jonka kanssa Laurea solmi avainkumppanuuden vuoden 2020 alkupuolella. Yritys tarjoaa asiakkailleen käyttäjäpalveluita, kiinteistöpalveluita sekä strategista neuvontaa.

Coorin Business Relationship Manager Joonas Karjalainen oli vaikuttunut opiskelijoiden ammattitaitoisesta otteesta annettujen tehtävien ratkaisemisessa:

— Vaikka kuinka kriittisesti yrittää katsoa omia palveluita ja ratkaisuja, niin omalle tekemiselle voi jäädä sokeaksi. Kun asioita tarkastellaan tuorein silmin, voi lopputulos olla hyvinkin hedelmällinen.

Yritys on aikaisemminkin tarjonnut opintojaksoille projekteja opiskelijoiden pohdittavaksi. Karjalainen kokee, että opiskelijoiden tarjoama ulkopuolinen näkemys on Coorille arvokasta. Päätös osallistua myös seuraavalle Service Design Sprintille oli helppo:

— Saamme sellaista näkemystä, mitä emme ole itse edes huomanneet ajatella.

”Opiskelijat otettiin hyvin vastaan”

Case-tehtävät käsittelivät Coorin My Workplace -applikaatiota, ja siihen liittyviä haasteita. Ajankohtaisesti tehtävät liittyivät etätyön tuomiin haasteisiin. Tiimeissä pohdittiin muun muassa mahdollisuutta lisätä applikaatioon ominaisuuksiin työtilan vuokraaminen, palautteen anto, työhyvinvoinnin edistäminen sekä virtuaalinen työtila. Kaikissa ratkaisuissa kuitenkin korostui yhteisöllisyyden kaipuu.

— Kun tehdään kotoa käsin työtä, niin siinä jää se työyhteisö taka-alalle. Se oli sellainen asia, mikä meidän haastatteluissamme nähtiin tärkeäksi, Riina ja Samuli kertovat.

Asiakkaan kanssa työskentely tuntui Riinan ja Samulin mielestä motivoivalta:

— Ison yritysasiakkaan kanssa työskentely tuo ihan eri tavalla motivaatiota tekemiseen. Arvostan, että yritykset lähtevät kursseille mukaan. Coor otti meidät opiskelijat hyvin vastaan ja tuntui, että heidän yhteyshenkilönsä oli myös aidosti innoissaan tekemisistämme, Riina kertoo

— Coor oli valmistautunut todella hyvin ja he esittelivät toimintaansa ja tarpeitaan perusteellisesti. Heillä ei vielä tällaisia toimintoja ole käytössään, joten niitä oli mukava päästä suunnittelemaan, Samuli lisää.

Myös Karjalainen oli tyytyväinen kurssilta saatuihin ideoihin:

— Siellä oli paljon sellaisia ideoita, joita lähdetään ehdottomasti jatkojalostamaan ja mietitään, pitäisikö esiin nousseisiin asioihin kiinnittää huomiota. Uskon että tämä on opiskelijoillekin palkitsevaa, kun he tietävät kyseessä olevan ihan oikean bisnesongelman

Lue lisää Laurean avainkumppanuusmallista.