Siirry sisältöön

Opiskelijat ideoivat uudenlaisia ja motivoivia oppimisen ratkaisuja Unileverille

Tradenomiopiskelijat kehittivät Service Design -opintojaksolla oppimisen palvelukonsepteja Unileverin toimeksiannon pohjalta.

Kuvituskuva

Yksi Laurean avainkumppaneista on globaali päivittäistavaroiden valmistaja Unilever. Unilever ja Laurea tekevät laaja-alaista ja tiivistä yhteistyötä muun muassa opiskelijaprojektien muodossa. Esimerkkinä tästä on syksyllä toteutettu palvelumuotoilun projekti, jossa opiskelijamme kehittivät Unileverille oppimispolkuja, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa tarvittavien taitojen ja kykyjen oppimisen. Tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeisiin sopivia motivoivia, palkitsevia ja hauskoja oppimispolkuja Unileverin asiantuntijoille. 

Mobiili ostokäyttäytyminen, lisätty todellisuus (augmented reality), virtuaaliassistentit sekä tekoälyn laajempi hyödyntäminen ovat voimakkaasti muuttamassa ostokäyttäytymistä myös päivittäistavarakaupan puolella. Tulevaisuudessa asiakkaat arvostavat hyperpersonoinnin kaltaista, entistä enemmän kohdennettua ja henkilökohtaista asiakaskokemusta. Unilever Nordicin tavoitteena on kasvattaa brändien uudenlaisia asiakaskokemuksia ja samalla liiketoimintaansa. 

Millaista osaamista tulevaisuudessa sitten tarvitaan, jotta voidaan tuottaa asiakkaiden odotuksia vastaavia brändikokemuksia? Service Design -opintojaksolla opiskelijoiden tehtävänä oli miettiä Unileverin tulevaisuuden kyvyille oppimispolkuja, jotka motivoivat ja palkitsevat sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista.

Opiskelijoiden suunnittelemat konseptit käyttöön tulevaisuudessa

Opiskelijat esittelivät lopulliset palvelukonseptit Unileverin osaamisen kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille. Palvelukonsepteja arvioitiin jokaisen ryhmän ehdotuksen sisällön, esityksen visualisoinnin, tarinankerronnan ja esityksen sujuvuuden näkökulmasta. Sisällön arvioinnissa painotettiin ratkaisun tutkimuksellisia perusteluja sekä sitä, miten hyvin ratkaisu hyödyttää Unileverin henkilöstöä, miten helppo se on ottaa käyttöön ja millainen uutuusarvo idealla on. 

- Vaikka tehtävänanto sekä projektin aikataulu olivat aika haastavia, opiskelijoiden pitämät myyntipuheet olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Otamme ehdottomasti osan opiskelijoiden suunnittelemista konsepteista käyttöön tulevaisuudessa, kun kehitämme oppimispolkuja tulevaisuuden osaajillemme, kertovat Kati Hannula ja Emma Lindroos Unileveriltä.

Konkreettista kokemusta palvelumuotoilun työkaluista

Opiskelijat kehittivät osaamisen kehittämisen konsepteja eri alojen opiskelijoista koostuvissa tiimeissä palvelumuotoilun prosessia ja työkaluja hyödyntäen. Tiimeissä oli mukana opiskelijoita sekä suomen- että englanninkielisistä koulutuksista. 

Yksi kuusihenkinen opiskelijatiimi kehitti opintojakson aikana Unileverille pelillistetyn oppimisalustan, jossa tiimiläiset pääsevät kisaamaan leikkimielisesti keskenään. Alustan tarkoituksena on mahdollistaa oppiminen joustavasti missä ja milloin oppijalle parhaiten sopii. Tiimin jäsen, turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija Jaakko Hautanen kertoo, että heidän konseptinsa on motivoiva ennen kaikkea sen vuoksi, että oppija innostuu alustalla oppimaan itse lisää. 

- Konseptin parhaita puolia ovat oppimisen helppous ja vaivattomuus, oppiminen tapahtuu oppijan omilla ehdoilla, jolloin siitä tulee helposti tapa, Jaakko sanoo.

Tiimin toinen jäsen, ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelija Elina Henttonen kertoo, että opintojakso on antanut hyvän käsityksen siitä, mitä palvelumuotoilu oikeasti on. Lisäksi se on opettanut tiimi- ja projektityöskentelytaitoja.

- Meille annettiin todella hyvät palvelumuotoilun työkalut käyttöömme. Meidän tiimi hyödynsikin verkosta löytyviä yhteistyökaluja tiiviisti, erityisesti siinä vaiheessa, kun ideoimme ja rakensimme prototyyppiä yhdessä, Jaakko jatkaa. 

Monialainen tiimi toi monipuolista osaamista 

Toinen opiskelijatiimi puolestaan ideoi Unileverille virtuaalisen pakohuoneen, jossa henkilöstö pääsee kokeilemaan ja harjoittelemaan kommunikaatio- ja yhteistyötaitojaan erilaisissa pakohuoneen mahdollistamissa tilanteissa. Pakohuone mahdollistaa myös oppimisen muilta tiimiläisiltä. Pakohuoneidean kehittäneeseen opiskelijatiimiin kuului kuusi liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijaa.  

- Meillä oli tosi hyvä tiimi, yhteistyö toimi hyvin ja projektikin onnistui odotetulla tavalla. Erityisesti hyödyimme siitä, että meitä on aika moninainen ryhmä ja me edustetaan laajasti eri tradenomikoulutussuuntia, tiimin projektipäällikkö ja tietojenkäsittelyn opiskelija Annemari Toikkanen pohtii.

- Ryhmässämme kaikki olivat eri taustoilla, toivat erilaisia taitoja mukaan sekä olivat valmiita uhraamaan vapaa-aikaansa. Perustaitojen lisäksi opin opintojaksolla paljon ryhmätyöskentelystä, liiketalouden opiskelija Anu Salminen toteaa. 

Opiskelijatiimi sai opintojakson aikana kokemusta palvelumuotoiluprojektin toteuttamisesta alusta loppuun sekä erityisesti palvelumuotoilun työkalujen käytöstä.

- Me tuotettiin Unileverille konsepti, jota he oikeasti saattavat lähteä ottamaan käyttöön jossain vaiheessa, niin onhan se aika hieno ajatus, Annemari toteaa lopuksi. 

Lisätietoja: